Klinika Okulistyki

KLINIKA OKULISTYKI

Klinika Okulistyki jest jednym z najbardziej wyspecjalizowanych ośrodków okulistyki dziecięcej w Polsce i Europie. Sprawuje specjalistyczną opiekę okulistyczną  ambulatoryjną i szpitalną nad pacjentami w wieku rozwojowym od 0 do 18 roku życia  z  chorobami narządu wzroku.  Klinika prowadzi również pomoc doraźną dla pacjentów ze stanami nagłymi.

Klinika zajmuje się diagnostyką i leczeniem większości schorzeń narządu wzroku u dzieci. Jej wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów umożliwia uzyskanie skuteczności porównywalnej z najbardziej renomowanymi ośrodkami na świecie.

Działalność kliniczna

  • Klinika Okulistyki we współpracy z Kliniką Onkologii i Zakładem Diagnostyki Obrazowej stosuje kompleksowe leczenie siatkówczaka i innych guzów wewnątrzgałkowych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych na świecie metod leczenia:  chemioterapii ogólnej, chemioterapii miejscowej (doszklistkową, dotętniczą), brachyterapii (miejscowa radioterapia przy pomocy płytek radioaktywnych z wykorzystaniem izotopu Rutenu), laserową przezźreniczną hipertermii, krioterapii. 
  • Klinika jest pierwszym ośrodkiem w Polsce i przez wiele lat jedynym stosującym laserową fotokoagulację w leczeniu aktywnych stadiów retinopatii wcześniaków. Obecnie ze względu na coraz częściej spotykaną agresywną postać retinopatii coraz częściej stosowane jest leczenie w postaci iniekcji do wnętrza oka leków hamujących rozwój retinopatii. Operowane są  również późne powikłania retinopatii – zaćma , jaskra, odwarstwienie siatkówki.
  • Zaćma.Zaćma jest leczona w Klinice  od najwcześniejszego wieku – również u dzieci urodzonych przedwcześnie. Operowane są zaćmy wikłające – pourazowe, pozapalne, współistniejące z innymi anomaliami gałki ocznej. Jest leczone operacyjne podwichnięcie soczewki. W czasie operacji zaćmy wszczepiane są  soczewki wewnątrzgałkowe.
  • Jaskra jest leczona w Klinice zachowawczo i operacyjnie. Stosowane są różne metody leczenia operacyjnego – od najłagodniejszych technik laserowych przez operacje przetokowe do najbardziej skomplikowanych, polegających na wszczepieniu specjalnych zastawek ułatwiających odpływ płynu z wnętrza gałki ocznej.
  •  Leczone są różne przypadki odwarstwionej siatkówki, wykonywane są operacje wgłębiające oraz witrektomie.
  • Leczona jest zachowawczo i operacyjne chorobę zezową, wykonywane są zabiegi operacyjne zezów zbieżnych, rozbieżnych, skośnych, porażennych.

Działalność naukowa