Klinika Okulistyki

Klinika Okulistyki jest jednym z najbardziej wyspecjalizowanych ośrodków okulistyki dziecięcej w Polsce i Europie. Sprawuje specjalistyczną opiekę okulistyczną  ambulatoryjną i szpitalną nad pacjentami w wieku rozwojowym od 0 do 18 roku życia  z  chorobami narządu wzroku.  Klinika prowadzi również pomoc doraźną dla pacjentów ze stanami nagłymi. Klinika zajmuje się diagnostyką i leczeniem większości schorzeń narządu wzroku u dzieci. Jej wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów umożliwia uzyskanie skuteczności porównywalnej z najbardziej renomowanymi ośrodkami na świecie.

Kierunki badań

Choroby cywilizacyjne

  • Monitorowanie nadciśnienia tętniczego oraz cukrzycy typu I u dzieci i młodzieży przy pomocy oceny mikrokrążenia siatkówki oka.
  • Analiza zmian w obrazie optycznej koherentnej tomografii siatkówki (OCT) oraz angio OCT u dzieci po przebytym zapaleniu nerwu wzrokowego w przebiegu stwardnienia rozsianego.
  • Analiza zmian naczyniowych siatkówki u dzieci z niewydolnością serca w przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej przy pomocy angiografii opartej na optycznej koherentnej tomografii siatkówki.
  • Ocena przydatności badań optycznej koherentnej tomografii siatkówki (OCT) oraz angiografii opartej na optycznej koherentnej tomografii siatkówki u pacjentów z retinopatią wcześniaków.

Wybrane członkostwa

  • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych