Justyna Czech-Kowalska

Stopień naukowy: dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

OrcID No: 000-0001-7563-3951

Krótka biografia:

 • pediatra, neonatolog, profesor w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie który jest referencyjnym szpitalem pediatrycznym dla Polski
 • funkcja zastępcy Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka IPCZD (CMHI), która ma najwyższy stopień (3+) referencji w trójstopniowym systemie opieki perinatalnej
 • członek zespołów ekspertów opracowujących wytyczne dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D (w Polsce i Europie) oraz krwawienia z niedoboru witaminy K u noworodków i niemowląt
 • członek zespołu ekspertów opracowujących standard optymalnego żywienia noworodków urodzonych przedwcześnie oraz postępowania we wrodzonym zakażeniu CMV
 • wykonawca lub kierownik w projektach Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki (NCN) we współpracy z Instytutem Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk (Opus7) oraz zadaniach statutowych i grantach finansowanych ze środków IPCZD, IMiDz, CMKP oraz fundacji badawczej Nutricia
 • od wielu lat jest zaangażowana w działalność dydaktyczną, prowadząc liczne wykłady na kursach CMKP oraz wykłady i warsztaty na konferencjach naukowych czy szkoleniach dla lekarzy
 • publikacja ponad 100 recenzowanych artykułów
 • autor lub współautor 18 rozdziałów w książkach.

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • Specjalizacje: I stopnia w zakresie pediatrii,  II stopnia w zakresie neonatologii
 • Inne kwalifikacje zawodowe: ocena masy kostnej i składu ciała, wykonywanie badań ultradźwiękowych kości u noworodków, wykonywanie USG u noworodków i niemowląt, żywienie enteralne i parenteralne wcześniaków, suplementacja witamin, podstawy statystyki, GCP, metodologia badań naukowych

Zainteresowania badawcze:

 • Prace badawcze i kliniczne poświęcone przede wszystkim zaburzeniom gospodarki wapniowo – fosforanowej (m.in. osteopenii wcześniaczej, krzywicy), niedoborom witaminy D w różnych grupach wiekowych (kobiety ciężarne, matki karmiące, noworodki, niemowlęta, dzieci), metabolizmowi kostnemu, ocenie masy kostnej i składu ciała, żywieniu noworodków i niemowląt urodzonych przedwcześnie, suplementacji witamin, diagnostyce i leczeniu wrodzonej cytomegalii, diagnostyce i leczeniu wodogłowia oraz krwawień śródczaszkowych w okresie noworodkowym oraz patogenezie i leczeniu retinopatii wcześniaczej.

Kontakt:

e-mail: j.kowalska@ipczd.pl