Lider

Kierownik Projektu:

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak – Główny Badacz, Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii

Kluczowe osoby:

Dr n.med.Krzysztof Sadowski – Oddział Neurologii i Epileptologii

Julita Borkowska – Oddział Neurologii i Epileptologii

Agata Ulatowska – Oddział Neurologii i Epileptologii

Dr n.med Dorota Domańska-Pakieła – Kierownik Pracowni EEG i Wideometrii

Iwona Puzio-Bochen – Oddział Neurologii i Epileptologii

Magdalena Ogrodnik – Oddział Neurologii i Epileptologii

Magdalena Kaczorowska-Frontczak – Oddział Neurologii i Epileptologii

Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska – Oddział Okulistyki

Dr n.med. Katarzyna Pręgowska – Oddział Kardiologii

Magłorzata Foryś-Basiejko – Oddział Neurologii i Epileptologii

Prof. dr hab.n.med. Elżbieta Jurkiewicz – Zakład Diagnostyki Obrazowej

Mgr Agnieszka Czajkowska – Kierownik Pracowni Farmakokinetyki

Maria Ślesicka – Oddział Neurologii i Epileptologii

Ryszard Sot – Kierownik Apteki

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2020/ABM/01/00054.

Research financed by the Medical Research Agency, Poland, from state budget, Project number 2020/ABM/01/00054.