Mieczysław Litwin

tytuł naukowy: prof.dr hab.n.med.

Stanowisko naukowe: profesor

Jednostka organizacyjna: Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego/Oddział Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego

OrcID No: 0000-0002-5241-2483

Krótka biografia:

  • 1980-87 Studia medyczne w Akademii Medycznej w Warszawie
  • Od 1987 pracownik Oddziału Dializoterapii i Transplantacji Nerek IPCZD
  • od 2000 pracownik Klinki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego
  • 1996 – specjalizacja z pediatrii, 1998 – specjalizacja z nefrologii, 2002 – specjalizacja z hipertensjologii, 2014 – specjalizacja z nefrologii dziecięcej. 1997 – doktorat, 2003 – habilitacja,
  • 2013 – profesor zwyczajny

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

  • specjalizacja w pediatrii, nefrologii, hipertensjologii, nefrologii dziecięcej

Zainteresowania badawcze:

  • nefrologia ogólna
  • przewlekła choroba nerek
  • nadciśnienie tętnicze

Kontakt:

e-mail: m.litwin@ipczd.pl