Klinika Kardiologii

Klinika Kardiologii IPCZD jest wiodącym ośrodkiem diagnostyki i leczenia  dzieci chorobami układu sercowo-naczyniowego w wieku 0-18 lat. Pacjenci są przyjmowani z terenu całej Polski.

Działalność kliniczna

 • Priorytetem działalności jest diagnostyka i leczenie wad wrodzonych i nabytych serca.
 • Do Kliniki przyjmowane są noworodki z terenu całej Polski z rozpoznanymi prenatalnie i postnatalnie krytycznymi wadami wrodzonymi serca, a także po leczeniu prenatalnym
 • Klinika ma jeden z najdłuższych okresów monitorowania wyników leczenia kardiochirurgicznego i interwencyjnego w wadach wrodzonych serca, zwłaszcza po wieloetapowym leczeniu najbardziej złożonych wad wrodzonych serca.
 • w Klinice i jest wszczepiana największa liczba układów stymulujących serce (jedno-, dwujamowych  i dwukomorowych nasierdziowych lub endokawitarnych) w populacji pediatrycznej. Jednocześnie jest jednym z nielicznych ośrodków w Polsce wykonujących takie leczenie u noworodków i niemowląt.
 • jest jedynym ośrodkiem w Polsce i jednym z nielicznych w Europie wykonującym od 2010r we współpracy z Kliniką Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów u dzieci transtorakoskopowe współczulne odnerwienie serca  w leczeniu groźnych dla życia komorowych zaburzeń rytmu serca uwarunkowanych genetycznie oraz burz elektrycznych po implantacji kardiowertera defibrylatora.
 • Klinika od wielu lat zajmuje się prowadzeniem diagnostyki oraz leczeniem pierwotnych i wtórnych chorób mięśnia sercowego (kardiomiopatie) oraz procesów zapalnych
 • Klinika dysponuje pełną diagnostyką i możliwościami leczenia niewydolności serca,  łącznie z aktualnie zalecaną u dzieci ze skrajną niewydolnością serca farmakoterapią lewosimendanem, zakładaniem bandingu na pień tętnicy płucnej w kardiomiopatii rozstrzeniowej, czy implantacją układu do resynchronizacji.
 • Klinika Kardiologii we współpracy z Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii prowadzi w pełnym zakresie diagnostykę i leczenie zespołu jelitowej utraty białka u pacjentów po operacjach metodą Fontana wad wrodzonych serca z grupy czynnościowo pojedynczej komory.
 • Klinika Kardiologii jest jednym z wiodących ośrodków leczenia nadciśnienia płucnego u pacjentów poniżej 18 roku życia w Polsce (największa grupa pacjentów pod opieką).

Działalność naukowa

 • opublikowanie wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w poszczególnych wadach wrodzonych serca, zaburzeniach rytmu serca, kardiomiopatiach i stanach zapalnych serca u dzieci w ponad 30 podręcznikach z dziedziny kardiologii dziecięcej lub pediatrii dla lekarzy, studentów medycyny i pielęgniarek.
 • w latach 2003-2009 koordynator wieloośrodkowego programu Ministerstwa Zdrowia –  POLAKRD w dziedzinie kardiologii dziecięcej: w latach 2003-2005 badania wieloośrodkowe „Poprawa opieki kardiologicznej nad dzieckiem z patologią układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej wykrywalności i leczenia wad wrodzonych serca u dzieci”, a w latach 2006 – 2009 program pt. „Poprawa opieki kardiologicznej nad dzieckiem z patologią układu krążenia ze szczególnym  uwzględnieniem oceny wyników leczenia i lepszej jakości życia dzieci z wrodzonymi wadami serca”.
 • opracowanie „Metody wsparcia psychologicznego i informacyjnego populacji dzieci z patologią układu krążenia”, a w 2004 „Standard informacyjnego i emocjonalnego wsparcia dla rodziców  niemowląt z wadami wrodzonymi serca”. 
 • wyniki wieloośrodkowego programu POLKARD dotyczące przezskórnego pomiaru wysycenia hemoglobiny tlenem u noworodków przyczyniły się do opublikowania w2012 r rozporządzenia Ministra wprowadzającego w Polsce obowiązkowe wykonanie u noworodka przesiewowego badania pulsoksymetrycznego w celu wczesnego wykrycia bezobjawowych, krytycznych wad serca.