Maria Łastowska

tytuł naukowy: dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe: profesor IPCZD

Jednostka organizacyjna:  Zakład Patologii

OrcID No: 0000000306326995

Krótka biografia:

  • 2010 – obecnie  Profesor IPCZD, Zakład Patologii, Instytut “Pomnik –     Centrum Zdrowia Dziecka”, Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa
  • 1994 – 2010 – Research/Senior Research Associate, Institute of Human Genetics, University of Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania
  • 1992 – 1993 – British Council Fellowship, St Bartholomew’s Hospital, Londyn
  • 1981 – 1992 – Lekarz,  Klinika Onkologii i  Hematologii  Dziecięcej Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

  • 2001 – Doktor habilitowany, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • 1992 – Drugi stopień specjalizacji z pediatrii

Zainteresowania badawcze:

  • profilowanie molekularnym guzów nowotworowych u dzieci, zwłaszcza guzów mózgu wysokiego stopnia
  • Celem prac jest charakterystyka biologiczna, kliniczna i histopatologiczna  podgrup molekularnych oraz identyfikacja markerów biologicznych przydatnych w diagnostyce i prognozowaniu nowotworów u dzieci
  • Doświadczenie badawcze obejmuje analizy oparte, miedzy innymi, na metodach cytogenetyki molekularnej, ekspresyjnych mikromacierzy  i technikę NanoString nCounter Analysis System
  • kierownik grantów przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz granty wewnętrzne IPCZD.

Kontakt:

e-mail: m.lastowska@ipczd.pl