Szkolenia on-line Oxford University Press

Zapraszamy na spotkania on-line poświęcone wybranym zasobom Oxford University Press. Informacje o poszczególnych sesjach na stronie LINK.