Pracownia Antropologii

Działalność kliniczna:

  • ocena rozwoju fizycznego dzieci
  • ocena tempa wzrastania dzieci        
  • ocena proporcji ciała.
  • ocena budowy i proporcji głowy
  • monitorowanie postępów leczenia poprzez kontrolowanie wzrastania podstawowych wskaźników rozwoju.
  • ocena stanu odżywienia (nadwaga, niedowaga, inne problemy żywieniowe)
  • ocenę stanu odżywiania metodą bioimpedancji
  • ocenę i monitorowanie kąta szpotawości kończyn dolnych.
  • ocenę asymetrii ciała

Działalność naukowa:

  • liczne prace naukowe w renomowanych czasopismach medycznych oraz wystąpienia konferencyjne w postaci wykładów i plakatów