Pracownia Antropologii

PRACOWNIA ANTROPOLOGII

W Pracowni Antropologii przyjmowani są pacjenci ze wszystkich jednostek IPCZD. Rocznie wykonywanych jest około 10000 badań mających na celu ocenę rozwoju fizycznego dzieci m.in. tempo wzrastania dzieci, proporcje ciała, budowę i proporcje głowy oraz monitorowanie postępów leczenia poprzez kontrolowanie wzrastania podstawowych wskaźników rozwoju, ocenę stanu odżywienia, czy ocenę asymetrii ciała.

Pracownicy naukowi

 • dr n. biologicz. Agnieszka Różdżyńska-Świątkowska
 • mgr Anna Świąder-Leśniak              

Kierunki badań

Choroby cywilizacyjne

 • Ocena cech charakterystycznych dla płodowego zespołu alkoholowego (FAS). Badanie populacyjne mające na celu stworzenie siatek centylowych dla cech pomiarowych twarzy.
 • Nadwaga i otyłość u dzieci jako problem cywilizacyjny
 • Ocena stanu odżywienia u dzieci z niedowagą

Choroby rzadkie

 • Rzadkie zespoły genetyczne i metaboliczne analizowane w Pracowni Antropologii to m.in.:  Zespół Smitha-Lemliego-Opitza, zespół Schimke, zespół Shwachmana-Diamonda, zespół Turnera, zespół Silvera-Russela, mukopolisacharydozy, mannozydoza, choroba Pompego, zespół THR-alfa, choroba Gauchera i inne. Na podstawie pomiarów antropometrycznych, opisywany jest charakterystyczny fenotyp oraz korelacja genotyp-fenotyp różnych zespołów opis historii naturalnej choroby, analizy wzrastania i dojrzewania

Nowe technologie i metody

 • Skany twarzy 3D. Analiza skanów 3D w celu uzyskania wartości referencyjnych dla pomiarów cech twarzy, porównanie z metodą tradycyjną

Inne

 • Analiza bioimpedancji elektrycznej. Oprócz tradycyjnego wykorzystania w analizie nadwagi i otyłości także ocena zaników tkanki mięśniowej w miopatich postępujących.

Wybrane projekty realizowane od 2013 r.

 • Ocena składu ciała i tempa wzrastania pacjentów z zespołem Silvera i Russella leczonych ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu.
 • Pracownia bierze udział w dwóch projektach finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia pt „Przeprowadzanie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, wraz z identyfikacja czynnika ryzyka zaburzeń odżywienia, oceną poziomu aktywności fizycznej wiedzy żywieniowej oraz wystąpienia nierówności w zdrowiu w zakresie punktu 3.1.1”
 • Pracownia była wykonawcą w projekcie „Identyfikacja najczęściej występujących mutacji w genie GALS wśród polskich chorych z MPS IV A oraz ustalenie zależności obrazu klinicznego od genotypu” (Grant Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie; numer KRS 0000060517 (http://chorobyrzadkie.pl/)

Wybrane członkostwa

Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Awanse naukowe w 2019 r.