Wybór czasopisma do publikacji

Komunikaty z dnia:

2 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe [LINK]

18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych [LINK]

 • Scalony Wykaz czasopism [LINK]
 • Scalony wykaz czasopism i materiałów konferencyjnych – xlsx [LINK]

Liśkiewicz T., Liśkiewicz G. Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego. Jak przygotować, wysłać i promować artykuł naukowy.

Zestawienie tabelaryczne – punkty za publikacje i redakcję
Punktacja za poszczególne rodzaje publikacji naukowych, całkowita wartość punktowa.
Limit osiągnięć publikacyjnych – sloty publikacyjne

Jak wybrać dobre czasopismo do publikacji? Pomyśl, sprawdź, wyślij.
Utwór – przedmiot prawa autorskiego.
Odpowiedzialność wykrycia plagiatu – co warto wiedzieć?
Co nie jest plagiatem?
Autoplagiat naukowy – czym jest i jak go uniknąć?
Prawa cytatu.
Umowa o przeniesienie praw autorskich – co powinno się w niej znaleźć?
Przenoszenie praw autorskich z ograniczeniem czasowym.
Umowa licencyjna – najważniejsze informacje.
Poradnik prawo dla autorów: Autor kontra Wydawca.
Jak bronić się przed naruszeniem praw autorskich?
Tłumaczenie według przepisów prawa autorskiego.

Jeśli nie ma czasopisma na liście, to należy samodzielnie zweryfikować tytuł, zapoznać się ze wskazówkami z serwisu Think-Check-Submit, sprawdzić, czy czasopismo jest na bieżąco indeksowane w bibliograficznych bazach danych, takich jak Scopus, Web of Science, Embase, PubMed, sprawdzić, czy informacja o czasopiśmie/wydawcy pojawiła się na blogu Flaky Academic Journals, sprawdzić wykaz potencjalnych drapieżnych wydawców na Stop Predatory Journals. Z ostrożnością należy podchodzić do przesyłanych przez wydawców maili zachęcających do publikowania w czasopismach i udziału w konferencjach.
Programy publikowania otwartego.
Open access.
Prawo autorskie.
Należy pamiętać o podaniu do opublikowania, przy zgłaszaniu pracy swojego numeru ORCID oraz prawidłowej afiliacji.

Ustawy z dnia:

 • 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (w szczególności art. 60 i 63) [LINK]
 • 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ze zm.) [LINK]
 • 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ze zm.) [LINK]
 • 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki [LINK]

Rozporządzenia Ministra NiSW / EiN z dnia:

 • z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on [LINK]
 • 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej [LINK]
 • 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on [LINK]
 • 31 lipca 2020 r. rozporządzenie Ministra NiSW zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej [LINK]
 • 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on [LINK]
 • 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej [LINK]
 • 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (z późn. zm.) [LINK]
 • 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” [LINK]
 • 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Poz. 1818) [LINK]

Komunikaty Ministra NiSW / EiN z dnia:

 • 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe [LINK]
 • 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych [LINK]
  • Scalony Wykaz czasopism [LINK]
  • Scalony wykaz czasopism i materiałów konferencyjnych – xlsx [LINK]
 • 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych [ LINK]
  • Załącznik do komunikatu w formacie PDF [LINK]
  • Wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism i materiałów konferencyjnych w formacie XLSX [LINK]
 • 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe [LINK]
 • 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych [LINK] i załączniki:
  • Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowychwraz z przypisaną liczbą punktów [LINK]
  • Wykaz wg dyscyplin i wykaz konferencji [LINK]
 • 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe [LINK]
 • 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów [LINK]
 • 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe [LINK]
 • 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016 [LINK]

Przydatne linki

 • Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik [LINK]
 • Konstytucja dla Nauki – pytania i odpowiedzi [LINK]
 • PBN FAQ [LINK]
 • PBN Centrum Pomocy [LINK]
 • PBN Materiały Szkoleniowe [LINK]
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (kanał YouTube) [LINK]
 • Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu “Wsparcie dla czasopism naukowych” [LINK]