Wybór czasopisma do publikacji

Jak wybrać dobre czasopismo do publikacji? Pomyśl, sprawdź, wyślij.

Szkolenia on-line dla publikujących

Jak napisać i opublikować artykuł. Szkolenie dla autorów  (Passcode: S=7yTb4Q)
Jak napisać i opublikować artykuł. Szkolenie dla autorów (Passcode: 08=BL?GA)
How to publish an eBook?
Mądry wybór czasopisma
Jak wybrać czasopismo do publikacji mojej pracy?
Proces recenzji w czasopismach naukowych
Etyka w komunikacji naukowej
Nie wszystko złoto, co się świeci
Ciekawość to (nie) pierwszy stopień do piekła
Czasopisma drapieżne i jak ich unikać (Passcode: #pxE53y9), prezentacja – PDF do pobrania
Journal Citation Reports 2021
Dane dotyczące finansowania badań w Web of Science

Przed przesłaniem artykułu do wydawcy

I. Czasopisma z Impact Factor (IF)

  1. Sprawdzić wartość wskaźnika IF w bazie Journals Citation Reports.
  2. Nie należy sugerować się informacją o IF podaną na stronie czasopisma; jedynym źródłem informacji o IF jest baza Journal Citation Reports firmy Clarivate Analytics; podejrzenia wzbudzić powinna zwłaszcza wartość wskaźnika Impact Factor oznaczonego gwiazdką – wydawca zazwyczaj wyjaśnia, że to wartość nieoficjalna lub powołuje się na wskaźniki o podobnej nazwie.

II. Czasopisma bez IF

Sprawdzić, czy tytuł znajduje się w aktualnym wykazie czasopism punktowanych MEiN.

Ogólnodostępna wyszukiwarka indeksująca wykaz czasopism MEiN z dnia 17 lipca 2023 r.

Dostępne opcje obejmują wyszukiwanie wg:

  • słów tytułu czasopisma
  • numerów ISSN
  • wskazanej dyscypliny czasopisma

Dane wykazu z 17 lipca 2023 porównano z wykazem datowanym na 21 grudnia 2021 (z późniejszymi zmianami do 4 stycznia 2022), co pozwala na wyszukiwanie nowych czasopism na wykazie 2023, czasopism o zmienionej (zwiększonej, zmniejszonej) punktacji.

Wyszukiwarka jest dostępna pod adresem https://expertus.com.pl w punkcie zatytułowanym “Czasopisma punktowane wg wykazu MEiN z 17 lipca 2023 / wyszukiwarka czasopism”.

Komunikat Ministra Edukacji z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism.

Jeśli nie ma go na liście, to należy samodzielnie zweryfikować tytuł, czyli:

  1. Zapoznać się ze wskazówkami z serwisu Think-Check-Submit
  2. Sprawdzić, czy czasopismo jest na bieżąco indeksowane w bibliograficznych bazach danych, takich jak: Medline, PubMed, Scopus, Web of Science
  3. Sprawdzić, czy informacja o czasopiśmie/wydawcy pojawiła się na blogu Flaky Academic Journals.
  4. Sprawdzić wykaz potencjalnych drapieżnych wydawców: Cabell’s list of predatory journals (płatny dostęp), Beall’s list. Drapeżni wydawcy.

Z ostrożnością należy podchodzić do przesyłanych przez wydawców maili zachęcających do publikowania w czasopismach i udziału w konferencjach.

FINANSOWANIE: w większości przypadków publikowanie w czasopismach opartych na prenumeracie jest bezpłatne. Autor publikacji nie ponosi kosztów wydawniczych, są one przerzucane na czytelnika. W modelu Open Access to autor ponosi koszty publikacyjne (ang. Article Processing Charge – APC).

III. Open access

Jeśli chcemy, aby publikacja była dostępna w modelu otwartym należy wybrać recenzowane czasopismo otwarte lub hybrydowe, w tym z listy DOAJ.

Czasopismo otwarte

Każdy może czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać i przeszukiwać informacje lub z nich korzystać w edukacji lub w jakikolwiek inny sposób w ramach umów prawnych. Otwarty dostęp zakłada wykorzystanie publikacji zgodnie z przepisami prawa autorskiego o dozwolonym użytku lub na nieograniczonej wolnej licencji Creative Commons.

Czasopisma hybrydowe

Czasopisma hybrydowe to czasopisma subskrypcyjne, w których możliwe jest publikowanie pojedynczych artykułów w otwartym dostępie za opłatą publikacyjną. Czasopisma są zwykle własnością dużych komercyjnych wydawców naukowych, na przykład Elsevier, Wiley, Springer Nature, Taylor & Francis i SAGE. Mimo że czasopisma zawierają artykuły w otwartym dostępie, większość treści jest płatna (tj. wymaga subskrypcji). Większość finansujących badania nie zaleca publikowania w czasopismach hybrydowych. Jest to oczywiście najdroższy sposób publikowania w otwartym dostępie: opłaty prenumeraty są wysokie, a czasopisma pobierają opłaty za przetwarzanie artykułów (APC). Ponadto wykazano, że opłaty za przetwarzanie artykułów są droższe w przypadku czasopism hybrydowych niż w przypadku czasopism o otwartym dostępie.

Politykę otwartości swojego wydawcy możesz sprawdzić w serwisie Sherpa RoMEO. Serwis pomaga zapoznać się z polityką wydawców w sprawie zakresu praw autora do zamieszczania materiałów źródłowych prac w repozytoriach.

Baza Sherpa RoMEO przydziela wydawcom jeden z czterech kolorów oznaczających rodzaj nakładanych na autora ograniczeń prawnych:
– wydawcy ZIELONI zezwalają na archiwizację preprintów i postprintów,
– wydawcy NIEBIESCY zezwalają na archiwizację postprintów,
– wydawcy ŻÓŁCI zezwalają na archiwizację preprintów,
– wydawcy BIALI nie zezwalają na archiwizację żadnych materiałów.

JOURNAL CHECKER TOOL – narzędzie do testowania zgodności wyboru czasopism z programami grantowymi, np. programem HORIZON EUROPE czy NCN.

OPEN JOURNAL MATCHER – wyszukiwarka dobiera czasopisma w oparciu o streszczenie artykułu, Oparta na bazie DOAJ.

ENAGO OPEN ACCESS JOURNAL FINDER – wyszukiwarka dopasowuje czasopismo otwarte na podstawie abstraktu. Informuje o wysokości APC i czasie publikacji.

Eigenfactor Index of Open Access Fees to narzędzie pomagające określić wartość czasopism OA, które pobierają opłaty APC. Porównuje czasopisma OA pod względem ich wartości merytorycznej i wysokości opłat publikacyjnych.

Czasopisma lustrzane

Czasopisma lustrzane (“mirror journal”) to czasopisma Open Access będące odpowiednikami tytułów wydawanych w modelu subskrypcji.
Są wydawane przez tego samego wydawcę, mają te same kryteria redakcji i selekcji oraz działają według tych samych standardów, co oryginalne czasopismo. Różnią się one odrębnym ISSN, a w tytule pojawia się dodatkowy przyrostek, np. X (np. Journal of Water Research X).
● Autor przesyła manuskrypty do jednej witryny czasopisma i tuż przed akceptacją może wybrać, czy chce, aby artykuły znalazły się w czasopiśmie macierzystym, czy w czasopiśmie lustrzanym.
● Czasopisma lustrzane wykorzystują prestiż i rozpoznawalność oryginalnego wydawnictwa, a także konieczność publikowania otwartego.
● Czasopisma nie są obecnie indeksowane w żadnej z baz referencyjnych i nie mają jeszcze wskaźników wpływu.

Liśkiewicz T., Liśkiewicz G. Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego. Jak przygotować, wysłać i promować artykuł naukowy.

Programy publikowania otwartego.
Open access.
Prawo autorskie.
Należy pamiętać o podaniu do opublikowania, przy zgłaszaniu pracy swojego numeru ORCID oraz prawidłowej afiliacji.

Utwór – przedmiot prawa autorskiego.
Odpowiedzialność wykrycia plagiatu – co warto wiedzieć?
Co nie jest plagiatem?
Autoplagiat naukowy – czym jest i jak go uniknąć?
Prawa cytatu.
Umowa o przeniesienie praw autorskich – co powinno się w niej znaleźć?
Przenoszenie praw autorskich z ograniczeniem czasowym.
Umowa licencyjna – najważniejsze informacje.
Poradnik prawo dla autorów: Autor kontra Wydawca.
Jak bronić się przed naruszeniem praw autorskich?
Tłumaczenie według przepisów prawa autorskiego.