Zasady autorstwa prac

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami:

Zasady autorstwa artykułów publikowanych przez pracowników IPCZD oraz ustalania kolejności autorów

 Uchwała nr 4/II/2022 Rady Naukowej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z dnia 17 lutego 2022 roku

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego

Liśkiewicz T., Liśkiewicz G. Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego. Jak przygotować, wysłać i promować artykuł naukowy.

Afiliacja autorów w publikacjach zaliczanych do dorobku IPCZD
Jak afiliować się w publikacjach zaliczanych do dorobku Instytutu, prawidłowy zapis afiliacji musi obejmować w poniższej kolejności:
– nazwę jednostki podstawowej, tj. kliniki/zakładu,
– nazwę Instytutu.

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” lub jej odpowiednik dla wersji anglojęzycznej Children’s Memorial Health Institute .

Przykłady prawidłowych afiliacji:

  • Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania  i Pediatrii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
  • Department Gastroenterology, Hepatology, Nutritional Disturbances and Pediatrics, Children’s Memorial Health Institute

Afiliacja publikacji – rekomendacje dla jednostek naukowych

Planując publikację wyników swoich badań należy sprawdzić:

  • liczbę punktów przypisaną danemu czasopismu w wykazie MEiN, ale także obecność i pozycję tego czasopisma w międzynarodowych bazach SCOPUS oraz WoS (JCR), Forum Akademickie nr 4/2021 zamieszcza wykaz ponad 400 tytułów spośród blisko 31,5 tys. umieszczonych w ministerialnym wykazie czasopism naukowych, które mogą mieć „drapieżny charakter”. Nie zamieszczono w nim jednak materiałów konferencyjnych (wykaz: pod linkiem).
  • wykaz potencjalnych drapieżnych wydawców na Cabell’s list of predatory journals (płatny dostęp), Beall’s list i z ostrożnością podejść do przesyłanych przez wydawców maili zachęcających do publikowania w czasopismach i udziału w konferencjach.