Instrukcje dla autorów

Instrukcje w czasopismach biomedycznych

Szukając instrukcji dla autorów publikacji w czasopismach sprawdź  Instructions to Authors in the Health Sciences – poradnik Mulford Health Science Library Uniwersytetu w Toledo, USA, z linkami do instrukcji zamieszczonych w serwisach czasopism.