Ocena monografii naukowych

Komunikat z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe [LINK]

 • autorstwo monografii:
  • wydawnictwo z II poziomu – 200 pkt.
  • wydawnictwo z I poziomu – 80 pkt.
  • wydawnictwo spoza wykazu – 20 pkt.
 • redakcja naukowa monografii:
  • wydawnictwo z II poziomu – 100 pkt.
  • wydawnictwo z I poziomu – 20 pkt.
  • wydawnictwo spoza wykazu – 5 pkt.
 • autorstwo rozdziału w monografii:
  • wydawnictwo z II poziomu – 50 pkt.
  • wydawnictwo z I poziomu – 20 pkt.
  • wydawnictwo spoza wykazu – 5 pkt.

Programy publikowania otwartego
Open access
Prawo autorskie
Należy pamiętać o podaniu do opublikowania, przy zgłaszaniu pracy swojego numeru ORCID oraz prawidłowej afiliacji.

Utwór – przedmiot prawa autorskiego.
Odpowiedzialność wykrycia plagiatu – co warto wiedzieć?
Co nie jest plagiatem?
Autoplagiat naukowy – czym jest i jak go uniknąć?
Prawa cytatu.
Umowa o przeniesienie praw autorskich – co powinno się w niej znaleźć?
Przenoszenie praw autorskich z ograniczeniem czasowym.
Umowa licencyjna – najważniejsze informacje.
Poradnik prawo dla autorów: Autor kontra Wydawca.
Jak bronić się przed naruszeniem praw autorskich?
Tłumaczenie według przepisów prawa autorskiego.