Drapieżni wydawcy

Zjawisko tzw. drapieżnych wydawców zostało zdefiniowane i opisane w 2010 r. w artykule Predatory Open-Access Scholarly Publishers autorstwa amerykańskiego bibliotekarza Jeffrey’a Bealla oraz w Wykaz czasopism punktowanych i drapieżni wydawcy.

Stanowisko Narodowego Centrum Nauki w sprawie “drapieżnych czasopism”

W Liście dyrektora NCN ws. “drapieżnych czasopism” (predatory journals), opublikowanym 21 września 2018 r., Narodowe Centrum Nauki definiuje to niebezpieczne zjawisko i ostrzega, że “w sytuacjach, kiedy z całą pewnością uda się ustalić, że artykuł finansowany ze środków NCN został opublikowany w czasopiśmie nieprzestrzegającym standardów oceny eksperckiej, będziemy wymagać od kierownika projektu usunięcia numeru projektu z publikacji, a w konsekwencji wykluczenia jej z raportu i zwrotu kosztów poniesionych na opublikowanie takiej pracy”.

Należy sprawdzić wykaz potencjalnych drapieżnych wydawców na Stop Predatory Journals i z ostrożnością podejść do przesyłanych przez wydawców maili zachęcających do publikowania w czasopismach i udziału w konferencjach.