Drapieżni wydawcy

Zjawisko tzw. drapieżnych wydawców zostało zdefiniowane i opisane w 2010 r. w artykule Predatory Open-Access Scholarly Publishers autorstwa amerykańskiego bibliotekarza Jeffrey’a Bealla oraz w Wykaz czasopism punktowanych i drapieżni wydawcy.

Stanowisko Narodowego Centrum Nauki w sprawie “drapieżnych czasopism”

W Liście dyrektora NCN ws. “drapieżnych czasopism” (predatory journals), opublikowanym 21 września 2018 r., Narodowe Centrum Nauki definiuje to niebezpieczne zjawisko i ostrzega, że “w sytuacjach, kiedy z całą pewnością uda się ustalić, że artykuł finansowany ze środków NCN został opublikowany w czasopiśmie nieprzestrzegającym standardów oceny eksperckiej, będziemy wymagać od kierownika projektu usunięcia numeru projektu z publikacji, a w konsekwencji wykluczenia jej z raportu i zwrotu kosztów poniesionych na opublikowanie takiej pracy”.

Planując publikację wyników swoich badań należy sprawdzić:

  • liczbę punktów przypisaną danemu czasopismu w wykazie MEiN, ale także obecność i pozycję tego czasopisma w międzynarodowych bazach SCOPUS oraz WoS (JCR), Forum Akademickie nr 4/2021 zamieszcza wykaz ponad 400 tytułów spośród blisko 31,5 tys. umieszczonych w ministerialnym wykazie czasopism naukowych, które mogą mieć „drapieżny charakter”. Nie zamieszczono w nim jednak materiałów konferencyjnych (wykaz: pod linkiem).
  • wykaz potencjalnych drapieżnych wydawców na Cabell’s list of predatory journals (płatny dostęp), Beall’s list i z ostrożnością podejść do przesyłanych przez wydawców maili zachęcających do publikowania w czasopismach i udziału w konferencjach.

Szkolenia on-line dla publikujących

Jak napisać i opublikować artykuł. Szkolenie dla autorów  (Passcode: S=7yTb4Q)
Jak napisać i opublikować artykuł. Szkolenie dla autorów (Passcode: 08=BL?GA)
How to publish an eBook?
Mądry wybór czasopisma
Jak wybrać czasopismo do publikacji mojej pracy?
Proces recenzji w czasopismach naukowych
Etyka w komunikacji naukowej
Nie wszystko złoto, co się świeci
Ciekawość to (nie) pierwszy stopień do piekła
Czasopisma drapieżne i jak ich unikać (Passcode: #pxE53y9), prezentacja – PDF do pobrania.
Journal Citation Reports 2021
Dane dotyczące finansowania badań w Web of Science

 

M. Ángeles Oviedo-García, Journal citation reports and the definition of a predatory journal: The case of the Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), Research Evaluation, Volume 30, Issue 3, July 2021, Pages 405–419, https://academic.oup.com/rev/article/30/3/405/6348133?login=false

A correction has been published: Research Evaluation, Volume 30, Issue 3, July 2021, Page 420, https://doi.org/10.1093/reseval/rvab030

Komentarz MDPI dot. tego art.: https://www.mdpi.com/about/announcements/2979

Copiello, S. (2019), On the skewness of journal self-citations and publisher self-citations: Cues for discussion from a case study. Learned Publishing, 32: 249-258,  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/leap.1235