Wyszukiwarka czasopism punktowanych Expertus

Ogólnodostępna wyszukiwarka obejmująca wykaz czasopism 2023.07.17 (bez konferencji). Identyfikatory czasopism podane są w wersji wykorzystywanej w systemie Expertus tj. z prefiksem Q i początkowymi zerami np. Q000544 zamiast 544. Możliwe jest zawężenie wyszukiwania do: wskazanej dyscypliny czasopisma, przypadków podwyższonej punktacji itp. (porównanie punktacji z 17 lipca 2023 i 21 grudnia 2021).

http://www.splendor.net.pl/s4900000.php

Więcej >> http://www.splendor.net.pl/