Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED

Tytuł: „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych”

Akronim: EXPLOREME

Cel projektu: Celem projektu jest ukierunkowanie różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych w kierunku kostnym i chrzęstnym w celu przyspieszenia gojenia i rehabilitacji pacjentów, po operacjach ortopedycznych, stomatologicznych oraz neurologicznych.

Praktyczną stronę projektu reprezentują badania kliniczne, w których to po raz pierwszy w Polsce komórki macierzyste zostaną zastosowane w celu poprawy zrostu kostnego u pacjentów operowanych z powodu skolioz, w leczeniu udaru, rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana, w regeneracji chrząstki w stawie kolanowym i kości pod implanty zębowe.