Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych

Klinika Pediatrii jest wieloprofilową Kliniką, której zadania diagnostyczne i lecznicze obejmują: leczenie chorób układu oddechowego, chorób alergicznych, zapalnych (w tym przewlekłych), neuroinfekcji, chorób z autoagresji, chorych po zabiegach chirurgicznych, chorób zakaźnych, ostrych zaburzeń wodno-elektrolitowych, stanów gorączkowych o nieustalonej etiologii oraz leczenie żywieniowe w różnych sytuacjach klinicznych (zespół krótkiego jelita, zespół rzekomej niedrożności jelit, Choroba Crohn’a, mukowiscydoza,stany po leczeniu nowotworów  itd.). Jest również ośrodkiem zajmującym się kompleksową diagnostyką i leczeniem rzadkich chorób metabolicznych.

Działalność kliniczna

 • Przewlekłe leczenie żywieniowe w warunkach oddziału (żywienie pozajelitowe i drogą przewodu pokarmowego).
 • Ambulatoryjne prowadzenie chorych wymagających przewlekłego żywienia pozajelitowego w warunkach domowych.
 • Diagnostyka i leczenie neuroinfekcji (ciężkie postaci zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózgu).
 • Diagnostyka i leczenie chorób układowych oraz gorączek niewiadomego pochodzenia.
 • Leczenie przewlekłych zmian w układzie oddechowym (dysplazja oskrzelowo-płucna).
 • Współpraca z Oddziałem Intensywnej Terapii w kontynuacji leczenia chorych nie wymagających intensywnej opieki medycznej.
 • Współpraca z innymi Klinikami w kontynuacji leczenia chorych, wymagających dłuższej hospitalizacji.

Działalność naukowa

 • Klinika jest jedynym ośrodkiem w kraju prowadzącym program skriningu selektywnego w kierunku wrodzonych wad metabolizmu o zasięgu ogólnopolskim oraz monitorującym programy lekowe w chorobach lizosomalnych (enzymatyczna terapia zastępcza).
 •  Klinika jest siedzibą Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorób Ultrarzadkich, reprezentuje kraj w europejskiej sieci zajmującej się rzadkimi chorobami ORPHANET.
 • tworzenie standardów leczenia żywieniowego dzieci w kraju. Tworzenie zasad żywienia dzieci zdrowych w kraju.
 • rozpoczęcie zakładania w Polsce przezskórnej endoskopowej gastrostomii jako metody leczenia żywieniowego.
 • stworzenie ośrodka zajmującego się przewlekłym żywieniem pozajelitowym, w tym także żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych (od 1990 r.). Uzyskanie jednych z najlepszych wyników leczenia żywieniowego w Europie.
 • uczestniczenie w opracowywaniu zasad żywienia pozajelitowego dzieci w ramach European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (2005 r.).
 • wprowadzenie systemu zlecania i rejestracji żywienia pozajelitowego ŻYWCZYK.
 • poprawa wczesnej identyfikacji rzadkich wad metabolizmu w populacji polskiej poprzez wczesnoobjawowy skrining selektywny.
 • wprowadzenie w kraju przyczynowego leczenia chorób lizosomalnych (w tym choroby Gauchera, Fabry, Pompe i niektórych typów mukopolisacharydoz) modyfikowanymi enzymami pochodzenia egzogennego.