Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych

Klinika Pediatrii jest wieloprofilową Kliniką, której zadania diagnostyczne i lecznicze obejmują: leczenie chorób układu oddechowego, zapalnych (w tym przewlekłych), neuroinfekcji, chorób z autoagresji, chorych po zabiegach chirurgicznych, chorób zakaźnych, ostrych zaburzeń wodno-elektrolitowych, stanów gorączkowych o nieustalonej etiologii oraz leczenie żywieniowe w różnych sytuacjach klinicznych (zespół krótkiego jelita, zespół rzekomej niedrożności jelit, Choroba Crohn’a, mukowiscydoza, stany po leczeniu nowotworów  itd.). Jest również ośrodkiem zajmującym się kompleksową diagnostyką i leczeniem rzadkich chorób metabolicznych.

Pracownicy naukowi

 • dr n. med. Katarzyna Popińska        
 • dr n. med. Piotr Buda        
 • dr n. med. fizjoter. Jolanta Marucha              
 • dr n. med. Dariusz Rokicki
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk              
 • prof. dr hab. n. med. Anna Tylki-Szymańska 

Kierunki badań

Choroby rzadkie

 • Nowe terapie w chorobach metabolicznych – terapia enzymatyczna/genowa w glikogenozie Ia: nowe sposoby podaży, wpływ na hipoglikemi, ocena wielkości wątroby i wyrównania metabolicznego
 • Obiektywne metody wydatku enetrgetycznego w chorobach metabolicznych. Wykorzystanie kalorymetrii i bioimpedancji: BMI, podstawy wydatek energetyczny, opracowanie najbardziej optymalnej terapii
 • Nowe biomarkery w chorobach mitochondrailnych. Oznaczanie FGF21 i GDF 15
 • Uszkodzenie wątroby w przebiegu chorób peroksysomalnych (PBD)
 • Ocena korelacji biomarkerów w chorobie Gauchera
 • Cytokiny prozapalne w destrukcji narządu ruchu w MPSI,II,VI.
 • Wpływ leczenia enzymatycznego na narząd ruchu w MPSII
 • Badania molekularne w deficycie kwaśnej lipazy
 • Postać dorosłych choroby  Niemanna-Picka t B. Chrakterystyka molekularna i biomarkery
 • Podsumowanie wieloletniej obserwacji leczenia w MPS I. Analiza przypadku choroby Scheie
 • Hiperamonemie pierwotne. Organizacja sieci placówek wczesnej diagnostyki i interwencji
 • Hiperamonemie pierwotne. Stworzenie bazy danych wrodzonych defektów cyklu mocznikowego
 • Choroby mitochondrialne. Charakterystyka fenotypów
 • Nieinwazyjna ocena słtuszczenia i włóknienia wątroby u pacjentów z chorobą Gauchera (60 osób ze zróżnicowana anamnezą).
 • Różnorodność fenotypowa w zaburzeniach glikozylacji i deglikozylacji białek.

Nowe technologie i metody

 • Przeszczepianie komórek wątroby. Przydatność i efekty leczenia we wrodzonych chorobach metabolicznych
 • Dieta ketotyczna w chorobach metabolicznych. Ocena efektów
 • Model danio w jednym przypadku marskości wątroby.

Inne

 • Znaczenie polimorfizmów wybranych genów w patofizjologii choroby Kawasakiego
 • Propozycja standardu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci z chorobą Kawasakiego. Ocena wybranych wskaźników prognostycznych (parametry biochemiczne i echokardiograficzne), leczenie: dożylne preparaty immunoglobulin vs glikokortykosteroidy, leczenie biologiczne
 • Zaburzenia unerwienia jelit i zespół rzekomej niedrożności przewodu pokarmowego jako przyczyna niewydolności jelit. Diagnostyka molekularna i immunohistochemiczna, oraz optymalizacja postępowania terapeutycznego
 • Modyfikacja jakościowa i ilościowa składników lipidowych w mieszaninie żywieniowe w leczeniu IFALD
 • Suplementacja witaminy B12 u pacjentów z zespołem krótkiego jelita po zakończeniu żywienia pozajelitowego przy pomocy preparatów donosowych/podjęzykowych – ocena skuteczności
 • Gospodarka żelazem i jego suplementacja/wchłanianie po podaniu p.o. u dzieci w żywionych pozajelitowo w domu
 • Ocena rozwoju fizycznego i dojrzewania płciowego u nastolatków z niewydolnością jelit żywionych pozajelitowo od okresu niemowlęcego
 • Gospodarka Ca-P u przewlekle żywionych pozajelitowo
 • Ocena stanu odżywienia z opracowaniem algorytmu leczenia żywieniowego w ciężkich postaciach mózgowego porażenia dziecięcego

Wybrane projekty realizowane od 2013 r.

 • UMO-2012/05/N/NZ5/02604 – Ocena wydolności serca u dzieci z niewydolnością jelit żywionych przewlekle pozajelitowo, kierownik projektu: Joanna Friedman-Gruszczyńska,  08.03.2013 r. – 07.06.2016 r.
 • Skład ciała oraz czynniki ryzyka chorób krążenia u polskich dzieci odżywiających się dietą wegańską, wegetariańską oraz tradycyjną
 • Obiektywna ocena wydatku energetycznego, analizy składu ciała oraz pomiaru glikemii u pacjentów z glikogenozą wątrobową typu I, kierownik projektu: dr n. med. Edyta Szymańska, 01.01.2017 r. -31.12.2018 r., kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk, 11.09.2014 r. -03.03.2017 r.
 • MIntS – Skutki stosowania doustnej suplementacji diety u dzieci z niedowagą spowodowaną chorobą, prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk, 30.10.2015 r. -31.10.2017 r.

Wybrane członkostwa

 • Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci
 • ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism)
 • ESPGHAN (The European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition)
 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne
 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne – Sekcja Wrodzonych Wad Metabolizmu