Małgorzata Markiewicz-Kijewska

tytuł naukowy: dr n. med.

Imię i nazwisko: Małgorzata Markiewicz-Kijewska

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów

OrcID No: 0000-0003-2664-611X

Krótka biografia:

  • adiunkt w Klinice Chirurgii i Transplantacji Narządów w Instytucie-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka (IPCZD) w Warszawie, który jest referencyjnym  szpitalem pediatrycznym dla Polski; kliniki jako jedynej w Polsce wykonującej przeszczepienia narządów u dzieci
  • uczestnictwo w leczeniu chirurgicznym dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi
  • publikacja 69 recenzowanych artykułów pełnotekstowych (ponad 30 w czasopismach z listy filadelfijskiej), ponad 130 streszczeń oraz jest autorką 2 rozdziałów w podręcznikach

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

  • specjalista chirurgii dziecięcej, transplantologii klinicznej

Zainteresowania badawcze:

  • prace naukowe poświęcone przede wszystkim transplantologii oraz chirurgii dziecięcej
  • z zakresu chirurgii dziecięcej: leczenie operacyjne choroby Hirschsprunga i jej powikłań, ze szczególnym uwzględnieniem postaci długoodcinkowych, a także wprowadzenie do stosowania u dzieci do korekcji ostrych zaburzeń krzepnięcia rekombinowanego aktywnego czynnika VII
  • z zakresu transplantologii klinicznej: prowadzenie pacjentów po przeszczepieniach wątroby niezgodnych grupowo, leczenie odrzucania humoralnego, a także wykorzystania rekombinowanego aktywnego czynnika VII do korekcji ostrych zaburzeń krzepnięcia w transplantologii

Kontakt:

e-mail: m.markiewicz@ipczd.pl