Dorota Dunin-Wąsowicz

tytuł naukowy: dr hab.n.med.

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Klinika Neurologii i Epileptologii

OrcID No:0000-0003-1316-8745

Krótka biografia:

 • kierownik Oddziału Neurologii i Epileptologii w Instytucie-„Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (CMHI), który jest referencyjnym szpitalem pediatrycznym w Polsce
 • publikacja głównie jako pierwszy autor 195 prac w czasopismach zagranicznych i polskich ( również indeksowanych w pubmed)
 • autor 27 rozdziałów w zagranicznych i polskich  książkach
 • aktywne uczestnictwo w licznych międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu neurologii dziecięcej,neonatologii,pediatrii, gdzie była nagradzana.Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego pisma Neurologia Dziecięca Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych (PTND) i władz PTND

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • specjalizacja z IIst  z neurologii dziecięcej,neonatologii, Ist z pediatrii
 • inne kwalifikacje zawodowe: podstawy statystyki, GCP.

Zainteresowania badawcze:

 • zagadnienia dotyczące epileptologii, zwłaszcza pierwszego roku życia, w tym zespół Westa
 • zakażenia cytomegalowirusem i inne zakażenia z grupy TORCH
 • zespół Guillain-Barré
 • neuroborelioza
 • neurologia noworodka
 • problemy wcześniactwa i mózgowego porażenia dziecięcego

Kontakt:

e-mail: d.dunin-wasowicz@ipczd.pl