Czasopisma i książki

Zbiory elektroniczne
Czasopisma i książki w licencjach krajowych
Bazy bibliograficzne w licencjach krajowych i narzędzia bibliometryczne
Czasopisma i książki w licencjach konsorcyjnych

Infona – portal komunikacji naukowej (Wirtualna Biblioteka Nauki ICM: zasoby, ludzie, grupy, kolekcje, czasopisma, książki, serie)

Pediatric Solid Organ Transplantation : A Practical Handbook /(dostęp sieciowy i zdalny).

Zbiory drukowane
Kartkowy Katalog Książek i Czasopism
Elektroniczny Katalog Książek

Bazy podstawowe
Polska Bibliografia Lekarska (PBL)  
MEDLINE: PubMed / OVID / Web of Science / EBSCO
Scopus
Web of Science
Journal Citation Reports / Impact Factor

Artykuły, których brak w zbiorach Biblioteki i Informacji Naukowej oraz w dostępnych bazach pełnotekstowych biblioteka zamawia w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
Kontakt: biblioteka.naukowa@ipczd.pl

Polskie i zagraniczne katalogi bibliotek

Polskie
Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych GBL
Biblioteka Narodowa – katalogi
KaRo – Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
NUKAT – Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny – katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych
Centralny Katalog Bibliotek „Fides”
Szukamksiążki.pl – katalog bibliotek korzystających z systemu katalogowego MAK+

Zagraniczne
WorldCat – the world’s largest network of library content and services
KVK – Karlsruher Virtueller Katalog – katalog rozproszony; przeszukuje katalogi centralne i narodowe większości krajów Europy, a także Kanady, USA, księgarnie internetowe i zasoby elektroniczne (Google Books)
Gateway to Library Catalogs (by Library of Congress)
The European Library – access to the collections of the 48 National Libraries of Europe and leading European Research Libraries
lib-web-cats – library web sites and catalogs. A directory of libraries worldwide