Wiesława Grajkowska

Tytuł naukowy: dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe: profesor instytutu

Jednostka organizacyjna:

Zakład Patologii/ Pracownia Onkopatologii i Biostruktury Medycznej

OrcID No: 0000-0001-8318-5781

Krótka biografia:

 • od 2012 rok – profesor nadzwyczajny IPCZD
 • 2012 rok – stopień doktora habilitowanego nadany przez Radę Naukową IPCZD
 • 2002 – 2012 adiunkt
 • 2000 rok – stopień doktora nauk medycznych nadany przez Radę Naukową IPCZD
 • 1983 rok – lekarz, I Wydziała Lekarski, Akademia Medyczna w Warszawie

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • 2007 rok – specjalista w zakresie neuropatologii
 • 1990 rok – specjalizacja II stopnia –  specjalista w zakresie  patomorfologii
 • 1986 rok – specjalizacja I stopnia –  specjalista w zakresie patomorfologi

Zainteresowania badawcze:

 • neuroonkologia wieku dziecięcego i dorosłych oraz zagadnienia neuropatologiczne
 • diagnostyka nowotworów wieku rozwojowego
 • neuropatologia i podłoże molekularne padaczki związanej ze stwardnieniem guzowatym i dysplazją korową

Kontakt:

e-mail: w.grajkowska@ipczd.pl