Beata Gurzkowska

tytuł naukowy: mgr

Stanowisko naukowe: asystent

Jednostka organizacyjna: Zakład Zdrowia Publicznego

OrcID No: 0000-003-2681-3221

Krótka biografia:

 • asystent w Zakładzie Zdrowia Publicznego w Instytucie „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) w Warszawie, który jest referencyjnym  szpitalem pediatrycznym dla Polski
 • uczestnictwo w projektach z zakresu zdrowia publicznego: OLAF (EEA&Norway Grants), OLA (NCBiR), ToyBox (7 Program Ramowy EU), Zachowaj Równowagę (Swiss Contribution), oraz w 2 projektach finansowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia (cel operacyjny 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa).
 • udział w opracowaniu zakresów referencyjnych ciśnienia tętniczego dla populacji dzieci i młodzieży w Polsce w ramach projektu OLAF i OLA
 • autor/współautor 68 publikacji (37 indeksowanych w PubMed) dot. zdrowia dzieci i młodzieży, w tym uwarunkowań socjoekonomicznych rozwoju fizycznego, ciśnienia tętniczego, niedowagi, nadwagi i otyłości

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • mgr socjologii: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii
 • podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny
 • podyplomowe Studium Badań Społecznych i Rynkowych
 • zarządzanie projektami – szkolenie
 • ewaluacja projektów – szkolenie
 • analiza statystyczna z zastosowaniem pakietu statystycznego SAS for Windows – szkolenie
 • inne kwalifikacje zawodowe: zarządzanie w ochronie zdrowia – studia podyplomowe

Zainteresowania badawcze:

 • socjoekonomiczne i psychospołeczne determinanty zdrowia i rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży
 • wpływ stylu życia i czynników środowiskowych na stan zdrowia (choroby cywilizacyjne), przyczyny zgonów dzieci i młodzieży

Kontakt:

e-mail: b.gurzkowska@ipczd.pl