Informacje o ŚCZP

To placówka niosąca pomoc dziecko i jego rodzinie w zakresie