Apteka

Rola Apteki w Projekcie DIPGen, to przede wszystkim gospodarka produktem badanym:

  • nadzór nad warunkami przechowywania i transportu leku,
  • zamawianie i przyjmowanie dostaw,
  • ewidencji badanego produktu leczniczego,
  • monitorowanie wykorzystywania bieżących umów przetargowych do projektu na produkt badany,
  • przygotowanie postępowań przetargowych.

Badanie finansowane ze budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych,
numer Projektu 2020/ABM/01/00040.

Research financed by the Medical Research Agency, Poland, from state budget funds, Project number 2020/ABM/01/00040.