Alina Kępka

tytuł naukowy: dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe: profesor instytutu

Jednostka organizacyjna: Zakład Biochemii Klinicznej

OrcID No:0000-0003-4850-5924

Krótka biografia:

 • profesor IPCZD w Zakładzie Biochemii Klinicznej, w Instytucie ” Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
 • w latach 2013 – luty 2016, kierownik Pracowni Radioimmunologii, Biochemii i Farmakokinetyki oraz zastępca kierownika Zakładu Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej
 • członek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkach (2001- 2004)
 • współorganizator 3 konferencji naukowych (w tym jednej międzynarodowej)
 • aktywny członek Euroglycoforum Research Network of European Glycoscience Expertise (od 2012)
 • członek Rady Redakcyjnej i recenzent czasopisma EC Nutrition (od 2017)
 • wykonawca i współwykonawca  projektów badawczych krajowych i międzynarodowych (CHOPIN, PERFECT)    
 • autor i współautor ponad 80 recenzowanych artykułów (w tym 40 indeksowanych w PubMed)
 • współautor i współredaktor jednego polskiego podręcznika, a także autor/współautor 7 rozdziałów w monografiach polskich i 4 w monografiach zagranicznych

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • specjalizacja  I° z analityki klinicznej
 • specjalizacja II° z laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Zainteresowania badawcze:

 • diagnostyka chorób dzieci z zaburzeniami endokrynologicznymi i wrodzonymi wadami metabolizmu
 • rola karnityny i jej metabolitów: TMAO (N-tlenek trimetyloaminy) i TMA (trimetyloamina) m.in. jako czynniki ryzyka: insulinooporności, nowotworów przewodu pokarmowego, chorób sercowo-naczyniowych i neurodegeneracyjnych

 Kontakt e-mail: a.kepka@ipczd.pl