Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Ciśnienia Tętniczego

W obszarze zainteresowań Kliniki znajdują się w: ogólna nefrologia oraz nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży, prowadzenie chorych po przeszczepie nerki, dializoterapia i inne techniki terapii pozaustrojowej oraz badania kliniczne.

Działalność kliniczna

 • diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych glomerulopatii w oparciu o badania patomorfologiczne, prowadzenie immunosupresji oraz (w wybranych przypadkach) plazmaferezy;
 • diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych wad układu moczowego;
 • renoprotekcja w przewlekłej niewydolności nerek;
 • diagnostyka i leczenie różnych postaci nadciśnienia tętniczego,w tym nadciśnienia naczyniowo-nerkowego, monogenowego i pierwotnego;
 • diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych tubulopatii;
 • diagnostyka i leczenie kamicy nerkowej;
 • diagnostyka i leczenie różnych postaci nadciśnienia tętniczego,w tym nadciśnienia naczyniowo-nerkowego, monogenowego i pierwotnego;
 • prowadzenie krajowego rejestru przypadków nadciśnienia monogenowego.
 • prowadzenie krajowego rejestru dzieci oczekujących na przeszczep nerki;
 • prowadzenie krajowego programu transplantacji nerki, obejmującego program dawstwa rodzinnego (łącznie, od 1984 r., ponad 700 transplantacji);
 • typowanie tkankowe oraz immunologiczne monitorowanie immunosupresji;
 • dializoterapia otrzewnowa w warunkach szpitalnych i domowych;
 • hemodializoterapia w ostrej i przewlekłej niewydolności nerek;
 • ciągłe techniki żylno-żylnej hemodializy/hemodiafiltracji;
 • dializa albuminowa (MARS – Molecular Absorbent Recirculation System);
 • plazmafereza;
 • LDL-afereza.

Działalność naukowa

 • badania biomarkerów w niewydolności nerek;
 • badania nad uszkodzeniem naczyń w przebiegu nadciśnienia tętniczego i niewydolności nerek;
 • ocena skuteczności i bezpieczeństwa różnych schematów immunosupresji po transplantacji nerki;
 • badania podłoża genetycznego swoistych postaci nadciśnienia tętniczego i glomerulopatii;
 • ocena skuteczności i bezpieczeństwa różnych schematów immunosupresji w leczeniu zespołu nerczycowego.