Katarzyna Semczuk

tytuł naukowy: dr n. biol.

Stanowisko naukowe: asystent

Jednostka organizacyjna: Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej

OrcID No: 0000-0003-0420-7490

Krótka biografia:

  • asystent w Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej
  • członek Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych i Zespołu ds. Racjonalnej Antybiotykoterapii w Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
  • członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy
  • wykładowca w kursach CMKP, kursach specjalizacyjnych oraz doskonalących dla lekarzy, diagnostów i pielęgniarek

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

  • specjalista mikrobiologii medycznej
  • diagnosta laboratoryjny

Zainteresowania badawcze:

  • zakażenia dróg oddechowych w przebiegu mukowiscydozy
  • zakażenia związane z opieką zdrowotną

Kontakt:

e-mail: k.semczuk@ipczd.pl