Agnieszka Ochocińska

tytuł naukowy: mgr

Stanowisko naukowe: asystent naukowy

Jednostka organizacyjna/Department: Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej

OrcID No: 0000-0002-6997-6197

Krótka biografia:

 • asystent naukowy w Zakładzie Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej
 • zastępca kierownika Zakładu Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej oraz kierownik Pracowni Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej zajmujących się wysokospecjalistycznych laboratoryjną diagnostyką pediatryczną
 • tytuł Europejskiego Specjalisty w Medycynie Laboratoryjnej (European Specialist in Laboratory Medicine, EuSpLM) certyfikowany przez Europejską Federację Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, EFLM)
 • członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Laboratoryjnej, Kolegium Medycyny Laboratoryjnej oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
 • aktywny udział w realizacji  licznych grantów: EarlyNutrition, Nutrimenthe, Chopin, Ernest, Wiemy co jemy, granty doktorskie lekarzy IPCZD, granty wewnętrzne i własny grant służący rozwojowi młodego naukowca)

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • specjalizacja: laboratoryjnej diagnostyka medyczna
 • laboratoryjna diagnostyka endokrynologiczna z zastosowaniem metod immunochemicznych (RIA, IRMA, ELISA,CLIA)
 • diagnostyka alergologiczna z zastosowaniem metody fluoroimmunoenzymatycznej (FEIA)
 • zintegrowany system zarządzania jakością
 • audyt wewnętrzny (ISO 9001, ISO14001, ISO 45001:2018)
 • postawy statystyki
 • metodologia badań naukowych

Zainteresowania badawcze:

 • nowoczesna diagnostyka laboratoryjna zaburzeń endokrynologicznych (szczególnie zaburzeń wzrastania) oraz zaburzeń gospodarki węglowodanowej
 • wpływ fazy przedanalitycznej na wyniki badań laboratoryjnych

Kontakt:

e-mail: a.ochocinska@ipczd.pl