Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Klinika jest jednym z trzech największych ośrodków anestezjologii i intensywnej terapii dzieci
w Polsce. Posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, ma bogate doświadczenie w znieczulaniu i leczeniu najciężej chorych dzieci. Z każdym rokiem zwiększa się liczba wykonywanych znieczuleń w ramach Kliniki, sięgając obecnie 12.000 rocznie.

Pracownicy naukowi

  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski

Kierunki badań

  • metodologia badań klinicznych w ramach tworzenia sieci badań klinicznych w pediatrii: polska sieć i sieć europejska

Wybrane projekty realizowane od 2013 r.

  • SMART: Leki dla najmłodszych – szkolenie w zakresie zaawansowanych badań naukowych, kierownik projektu: dr Marek Migdał, 01.01.2016 r. – 31.12.2018 r.
  • ID-EPTRI – Infradev – European Paediatric Translational Research Infrastructure/Horyzont2020, kierownik projektu: dr Marek Migdał, 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.
  • c4c – conect4children (COllaborative Network for European Clinical Trials For Children)/Horyzont2020, kierownik projektu: dr Marek Migdał, 01.05.2018 r. – 30.04.2024 r.

Wybrane członkostwa

  • Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii