Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii IPCZD jest jednym z trzech największych ośrodków anestezjologii i intensywnej terapii dzieci
w Polsce. Posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, ma bogate doświadczenie w znieczulaniu i leczeniu najciężej chorych dzieci. Z każdym rokiem zwiększa się liczba wykonywanych znieczuleń w ramach Kliniki, sięgając obecnie 12.000 rocznie.

Działalność kliniczna

 • jeden  z ośrodków o największej liczbie znieczulanych dzieci w Polsce
 • bardzo szeroki profil pacjentów wymagających znieczulenia – dzieci w wieku od 1-ego dnia do 18 roku życia; pacjenci ci wymagają anestezji w ramach diagnostyki inwazyjnej i leczenia operacyjnego wad rozwojowych – mózgu, płuc, serca, kręgosłupa, przewodu pokarmowego, układu moczowego i płciowego, gruczołów wydzielania wewnętrznego itp.
 • znieczulenia dzieci w procesie leczenia nowotworów, arytmii serca (ablacje) i wad nabytych serca (zastawki), urazów wielonarządowych, chorób oczu, uszu, gardła i krtani, chorób przewodu pokarmowego, nerek, tarczycy, trzustki, wątroby itp.
 • znieczulenia dzieci do transplantacji narządów u dzieci (serca, wątroby, nerek, jelita)
 • znieczulanie  dzieci w ramach Ośrodka Chirurgii Ambulatoryjnej bez konieczności hospitalizacji
 • prowadzenie przez Zespół ds. Szkoleń w Zakresie Resuscytacji i Symulacji szkoleń z zakresu resuscytacji dzieci dla personelu medycznego i pozamedycznego
 • leczenie w Oddziałach Intensywnej Terapii dzieci w bezpośrednim okresie pooperacyjnym, a także dzieci w stanach zagrożenia życia o różnej etiologii
 • stosowanie  urządzeń do prowadzenia sztucznej wentylacji płuc, a także aparatury do dializy wątrobowej i dializy nerkowej

Działalność naukowa

 • organizowanie od 2014 r. corocznych konferencji pt. ,,Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków”
 • od 2016 r. udział w międzynarodowym projekcie badawczym „SMART” (Small Medicines Advanced Research Training) z puli grantów Horyzont 2020
 • prowadzenie staży do specjalizacji oraz szkoleń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dla lekarzy z Polski i krajów ościennych
 • liczne publikacje naukowe oraz wystąpienia w trakcie konferencji, zjazdów krajowych i zagranicznych
 • czynny udział w opracowaniu rekomendacji znieczulenia dzieci w ramach Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Członkostwo w towarzystwach naukowych oraz redakcjach czasopism.
 • Udział personelu kliniki w szkoleniach w renomowanych ośrodkach na świecie (Europa, USA)

Pracownicy naukowi

Realizowane projekty

 • ID-EPTRI – Infradev – European Paediatric Translational Research Infrastructure / Horyzont2020
 • c4c – conect4children – COllaborative Network for European Clinical Trials For Children / Horyzont2020