Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Klinika specjalizuje się w leczeniu wielu poważnych schorzeń występujących u noworodków, które są przyjmowane z terenu całej Polski. W Klinice prowadzona jest diagnostyka i leczenie zakażeń wrodzonych, zakażeń przebiegających z niewydolnością wielonarządową, wad wrodzonych (w tym wad układu moczowego, przewodu pokarmowego, układu nerwowego, sercowo-naczyniowego), zaburzeń funkcji centralnego układu nerwowego, stanów po ostrym niedotlenieniu, zaburzeń metabolicznych, endokrynologicznych, dysplazji oskrzelowo – płucnej, retinopatii wcześniaczej, cholestazy, wodogłowia wrodzonego i pokrwotocznego, malformacji naczyniowych, zespołów genetycznych oraz niewydolności wątroby i nerek.

Pracownicy naukowi

 • dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld
 • dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska     
 • prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska, prof. em.

Kierunki badań

Choroby cywilizacyjne

 • Opracowanie nowego standardu postępowania w diagnostyce i leczeniu toksoplazmozy wrodzonej.
 • Opracowanie czynników ryzyka retinopatii wcześniaczej.
 • Ocena przydatności  oznaczenia CRP w rozpoznawaniu zakażeń pooperacyjnych u noworodków.
 • Ocena bólu ostrego i przewlekłego u noworodków w okresie pooperacyjnym.
 • Ocena wpływu wczesnej podaży białka na ryzyko otyłości, składu ciała, dystrybucji tkanki tłuszczowej, oporności na inslulinę oraz parametrów układu sercowo-naczyniowego
 • Ocena wpływu żywienia niemowląt mieszanką opartą na mleku kozim na wzrost i ryzyko alergii

Choroby rzadkie

 • Cytomegalia wrodzona. Diagnostyka molekularna (polimorfizm pojedynczych nukleotydów)
 • Czynniki ryzyka ciężkich postaci retinopatii wcześniaczej. Ocena przydatności wybranych czynników klinicznych w prognozowaniu rozwoju choroby
 • Tosoplazmoza wrodzona. Porównanie profilu odpowiedzi IgG/IgM u matki i dziecka z użyciem techniki Western-Blot we wczesnej diagnostyce wrodzonej toksoplazmozy”

Wybrane projekty realizowane od 2013 roku

 • Melt D – Ocena skuteczności dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego meltiki witamina D w zapobieganiu niedoborom witaminy D u dzieci, kierownik projektu:dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, 08.01.2018 r. – 26.06.2018 r.

Wybrane członkostwa

 • Komitety redakcyjne
  • Postępy Neonatologii
  • Przewodnik Lekarza
  • Standardy Medyczne Pediatria
  • Standardy Medyczne „Profilaktyka Zdrowotna”
 • Towarzystwa
  • ESPNIC – European Society of Pediatric and Neonatal Intensive Care
  • European Vitamin D Association (EVIDAS)
  • Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
  • Polskie Towarzystwo Pediatryczne
  • Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
  • Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych