Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka IPCZD specjalizuje się w leczeniu wielu poważnych schorzeń występujących u noworodków, które są przyjmowane z terenu całej Polski. W Klinice prowadzona jest diagnostyka i leczenie zakażeń wrodzonych, zakażeń przebiegających z niewydolnością wielonarządową, zaburzeń funkcji centralnego układu nerwowego, stanów po ostrym niedotlenieniu, zaburzeń metabolicznych, endokrynologicznych, dysplazji oskrzelowo – płucnej, retinopatii wcześniaczej, wodogłowia wrodzonego i pokrwotocznego, malformacji naczyniowych, zespołów genetycznych oraz niewydolności wątroby i nerek.

Działalność kliniczna

 • Klinika posiada 18 stanowisk intensywnej terapii oraz 39 stanowisk opieki przewlekłej. Stanowiska intensywnej terapii wyposażone są w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie wsparcia oddechowego, konwencjonalnej wentylacji mechanicznej, wentylacji oscylacyjnej oraz wentylacji z użyciem tlenku azotu u noworodków z niewydolnością oddechową, w tym urodzonych z ekstremalnie małą masą ciała.
 • opiekę nad noworodkami sprawują neonatolodzy, pediatrzy oraz kardiolog dziecięcy.
 • leczenie operacyjne Klinika realizuje przy ścisłej współpracy z Klinikami zabiegowymi: Kliniką Chirurgii i Transplantacji Narządów, Kliniką Neurochirurgii, Kliniką Urologii i Kliniką Okulistyki Dziecięcej.
 • opieka nad noworodkiem wymagającym zabiegów operacyjnych jest kompleksowa, przed- i pooperacyjna na tym samym stanowisku i prowadzona przez ten sam zespół lekarzy i pielęgniarek.
 • leczenie niewydolności nerek z zastosowaniem dializy otrzewnowej, hemodializy czy hemodiafiltracji.
 • leczenie tylnej agresywnej postaci retinopatii wcześniaczej (APROP) poprzez stosowane dogałkowe podawanie preparatów anty-VEGF.
 • leczenie malformacji naczyniowych występujących zarówno w ośrodkowym układzie nerwowym jak i w wątrobie.
 • leczenie naczyniaków olbrzymich.
 • leczenie nowotworów u noworodków niewydolnych i wydolnych oddechowo Na terenie kliniki znajduje się podręczne  laboratorium oraz ma miejsce możliwość wykonywania badań radiologicznych przyłóżkowych. Dostępne dwa aparaty ultrasonograficzne umożliwiają prowadzenie na bieżąco diagnostyki obrazowej ośrodkowego układu nerwowego, narządów jamy brzusznej, stawów oraz serca.

Działalność naukowa

 • współpraca z zagranicznymi ośrodkami medycznymi w zakresie badań naukowych
 • udział w wieloośrodkowych kontrolowanych badaniach klinicznych z zakresu „programowania żywieniowego”: „CHOPIN” – “EU Childhood Obesity Programme”, „EARNEST“ – „Early Nutrition Programming – long term follow up of Efficacy and Safety Trials”, “NUTRIMENTHE” – “Effects of early nutrition on mental performance of children”, „EARLY NUTRITION” – “ Long – term effects early nutrition on later health”
 • udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych
 • opieka nad studentami- od 2010 roku do chwili obecnej przy Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka istnieje Studenckie Koło Naukowe Neonatologiczne. Członkowie Koła regularnie biorą udział w konferencjach naukowych prezentując ciekawe przypadki kliniczne i zdobywając wyróżnienia.