Zbigniew Kułaga

tytuł naukowy: dr n. med.

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Zakład Zdrowia Publicznego

OrcID No: 0000-0003-0509-1004

Krótka biografia:

  • adiunkt i kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego w Instytucie Zdrowia Dziecka (CMHI) w Warszawie, który jest referencyjnym  szpitalem pediatrycznym dla Polski
  • udział w projektach OLAF (finansowanie przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), OLA (finansowanie przez NCBiR) oraz projekcie unijnym TOYBOX. Zbigniew Kułaga jest kierownikiem projektów badawczych stanu odżywienia i sposobu żywienia dzieci i młodzieży realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia
  • publikacja ponad 100 recenzowanych artykułów (ponad 40 indeksowanych w pubmed)

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

  • specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii Ist
  • studia podyplomowe z ekonomiki zdrowia i zastosowaniu pakietu SAS w analizach biznesowych
  • inne kwalifikacje zawodowe: epidemiologia i statystyka medyczna, GCP, metodologia badań naukowych

Zainteresowania badawcze:

  • układy referencyjne ciśnienia tętniczego oraz parametry antropometryczne dzieci i młodzież
  • epidemiologia nadwagi i otyłości w populacji wieku rozwojowego oraz stanu odżywienia i sposobu żywienia dzieci i młodzieży

Kontakt:

e-mail: z.kulaga@ipczd.pl