Joanna Pawłowska

tytuł naukowy: prof. dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe: profesor

Jednostka organizacyjna: Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii

OrcID No: 0000-0003-1154-8824

Krótka biografia:
 • kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii w Instytucie Zdrowia Dziecka (CMHI) w Warszawie, który jest referencyjnym  szpitalem pediatrycznym dla Polski
 • profesor ze specjalizacją pediatrii, gastroenterologii dziecięcej i transplantologii klinicznej
 • twórczyni modelu opieki nad dzieckiem z niewydolnością wątroby
 • udział w tworzeniu programu przeszczepiana wątroby u dzieci w Polsce
 • członek międzynarodowych towarzystw naukowych ESPGHAN i IPTA. Była Prezesem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego i Vice Prezesem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia Dzieci
 • publikacja 380 recenzowanych artykułów
 • autor 41 rozdziałów w książkach
 • obecnie – udział w 2 projektach unijnych (EPTRI i TRANSPLANTCHILD)
 • w latach 2012-2018 Przewodnicząca Komisji Bioetycznej przy Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”
 • Prezes Stowarzyszenia na rzecz wspierania i rozwoju Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania IPCZD (organizacja pożytku publicznego)

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • specjalizacja z: pediatrii I i IIst, gastroenterologii dziecięcej, transplantologii Klinicznej
 • certyfikat Hepatologa wydany przez Polskie Towarzystwo Hepatologiczne
 • inne kwalifikacje zawodowe:
 • Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zainteresowania badawcze:

 • opieka nad pacjentami z chorobami wątroby oraz jej powikłaniami w postaci nadciśnienia wrotnego, zaburzeń odżywiania i jego następstw oraz końcowej niewydolności wątroby
 • choroby infekcyjne (zakażenie HBV)
 • choroby cholestatyczne (cholestazy wewnątrzwątrobowe i atrezja dróg żółciowych) oraz choroby autoimmunizacyjne (AIH, PSC)
 • problemy związane z powikłaniami po transplantacji u pacjentów pediatrycznych takie jak: ostre i przewlekłe odrzucanie, problemy powikłań żółciowych i infekcyjnych oraz oceny funkcji nerek, układu nerwowego, gospodarki lipidowej, wapniowo-fosforanowej i powikłań kardiologicznych związanych ze stosowaną immunosupresją
 • współautorkąa opracowania standardów diagnostyczno-terapeutycznych w cholestazach niemowlęcych i w rodzinnych cholestazach wewnątrzwątrobowych, schematu postępowania w hiperaminotransferazemii, opracowania standardów żywienia u dzieci z przewlekłą niewydolnością wątroby, schematów przygotowania pacjentów pediatrycznych do transplantacji wątroby

Kontakt:

e-mail: j.pawlowska@ipczd.pl