Łukasz Obrycki

tytuł naukowy: lek.

Stanowisko naukowe: asystent

OrcID No: 0000-0002-5134-8643

Jednostka organizacyjna: Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego

Krótka biografia:

  • absolwent kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • od 2013 r. pracownik Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IP-CZD – początkowo wolontariusz, następnie Młodszy Asystent-Lekarz; od 1 stycznia 2019r. jako asystent
  • autor i współautor ponad 40 prac oryginalnych, poglądowych i doniesień zjazdowych z zakresu nefrologii i hipertensjologii dziecięcej
  • główny wykonawca i współwykonawca w licznych projektach naukowych IPCZD i Narodowego Centrum Nauki
  • od 2013 r. dr Obrycki pracownik w redakcji czasopisma Standardy Medyczne Pediatria; od 2018r. na stanowisku Zastępcy Redaktora Naczelnego

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

  • w trakcie specjalizacji z nefrologii dziecięcej

Zainteresowania badawcze:

  • patogeneza nadciśnienia tętniczego pierwotnego (NTP) u dzieci i młodzieży
  • uszkodzenie narządowe i odległe powikłania NTP
  • ocena ciśnienia centralnego i znaczenia zjawiska rzekomego nadciśnienia tętniczego
  • powikłania sercowo-naczyniowe u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (członek Escape Network) i pacjentów poddawanych leczeniu nerkozastępczemu (koordynator w 3H Study)

Kontakt:

e-mail: l.obrycki@ipczd.pl