Łukasz Obrycki

Tytuł naukowy: dr n. med.

Stanowisko naukowe: adiunkt

OrcID No: 0000-0002-5134-8643

Jednostka organizacyjna: Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego

Krótka biografia:

 • absolwent kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • od 2013 r. pracownik Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IP-CZD – początkowo wolontariusz, następnie Młodszy Asystent-Lekarz; Asystent Naukowy, a od 1.12.2020 r. Adiunkt
 • autor i współautor ponad 40 prac oryginalnych, poglądowych i doniesień zjazdowych z zakresu nefrologii i hipertensjologii dziecięcej
 • główny wykonawca i współwykonawca w licznych projektach naukowych IPCZD i Narodowego Centrum Nauki
 • od 2013 r. dr Obrycki pracownik w redakcji czasopisma Standardy Medyczne Pediatria; od 2018 r. na stanowisku Zastępcy Redaktora Naczelnego

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • specjalista nefrologii dziecięcej
 • w trakcie specjalizacji z transplantologii klinicznej

Zainteresowania badawcze:

 • patogeneza nadciśnienia tętniczego pierwotnego (NTP) u dzieci i młodzieży
 • uszkodzenie narządowe i odległe powikłania NTP
 • ocena ciśnienia centralnego i znaczenia zjawiska rzekomego nadciśnienia tętniczego
 • powikłania sercowo-naczyniowe u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (członek Escape Network) i pacjentów poddawanych leczeniu nerkozastępczemu (koordynator w 3H Study)

Kontakt:

E-mail: l.obrycki@ipczd.pl