Edyta Czekuć- Kryśkiewicz

Tytuł naukowy: dr n. med.

Stanowisko naukowe: asystent

Jednostka organizacyjna: Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Pracownia Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej

OrcID No: 0000-0002-3220-3780

Krótka biografia:

 • ukończenie Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku biotechnologia (specjalizacja: biologia molekularna)
 • od roku 2004 – pracownik IPCZD; nieustannny rozwój zawodowy i naukowy dzięki uczestnictwie w licznych konferencjach i szkoleniach krajowych i zagranicznych
 • uzyskanie w roku 2012 tytułu doktora nauk medycznych w dziedzinie biologia medyczna.
 • prywatnie jest matką dwóch synów i śpiewakiem chóralnym.

Specjalizacje i kwalifikacje:

 • znajomość licznych technik laboratoryjnych: RIA, ELISA, CLIA, HPLC, spektrofotometria, fluorymetria, hodowle komórkowe;
 • umiejętność obługi podstawowych urządzeń oraz specjalistycznej aparatury laboratoryjnej: analizatory immunochemiczne, spektrofotomery, czytniki mikropłytek ELISA, chromatografy cieczowe;
 • podstawowa znajomość spektrometrii masowej i obsługi LC/MS-MS;
 • podstawowa znajomość technik biologii molekularnej oraz bioinformatyki;
 • podstawy densytometrii;
 • praktyczna znajomość zagadnień statystyki medycznej;
 • znajomość zagadnień GLP.

Zainteresowania badawcze:

 • zainteresowania badawcze związane głównie z metabolizmem kostnym i gospodarce wapniowo-fosforanowej, w tym głównie na plejotropowym działaniu witaminy D oraz endokrynnej roli tkanki kostnej. Jednocześnie moją pasją jest wdrażanie nowych biomarkerów i metod do diagnostyki laboratoryjnej
 • zagadnienia metabolomiczne (poszukiwanie nowych biomarkerów)
 • tematyka endokrynologiczna i immunologiczna w aspekcie patomechanizmów chorób takich, jak niskorosłość, cukrzyca, otyłość, choroby autoimmunologiczne.

Kontakt:

e-mail: e.czekuc-kryskiewicz@ipczd.pl