Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii

Klinika zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki u dzieci. Klinika od lat jest wiodącym ośrodkiem w Polsce.

Pracownicy naukowi

 • prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska
 • prof. dr hab. n med. Jarosław Kierkuś
 • dr hab. n. med. Grzegorz Oracz
 • dr n. med. Agnieszka Bakuła
 • dr n. med. Wojciech Jańczyk
 • dr n. med. Maja Klaudel-Dreszler
 • lek. med. Anna Wiernicka
 • dr n. med. Dorota Jarzębicka
 • dr n.med. Edyta Szymańska

Kierunki badań

Choroby cywilizacyjne

 • Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby. Mechanizmy- immunologiczne, rola mikrobioty, metabolomika, leczenie bariatryczne
 • Zaburzenia karmienia. Rola smaku, skuteczność leczenia, charakterystyka grup

Choroby rzadkie

 • Rzadkie choroby cholestatyczne wątroby. Diagnostyka molekularna, odkrywanie nowych chorób
 • Choroby zapalne jelit uwarunkowane genetycznie. Diagnostyka molekularna, charakterystyka fenotypów
 • Choroba Wilsona. Charakterystyka fenotypów, geny modyfikujące
 • Autoimmunizacyjne zapalenie wątroby i PSC. Charakterystyka fenotypów
 • Przewlekłe choroby trzustki. Charakterystyka fenotypów, nowe geny

Nowe technologie i metody

 • LIF-score- technologia NMR. Ocena przydatności względem biopsji wątroby
 • Ocena dróg żółciowych- nowe technologie oceny MRCP. Ocena przydatności w cholestazie, po LTx
 • Fibroskan. Ocena stłuszczenia wątroby w otyłości, ocena włóknienia vs biopsja

Transplantologia

 • Związek genotypu dawcy z progresją uszkodzenia wątroby biorcy
 • Ocena nieinwazyjna progresji uszkodzenia wątroby przeszczepionej

Wybrane projekty realizowane od 2013 r.

 • Kids4Life – Assessing Kids for Liver Inflammation and Fibrosis using non-invasive MRI; kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Piotr Socha, 01.04.2016 r. – 31.03.2019 r.
 • FNS – Fundacja Nutricia – Rola hormonów osi mózgowo-jelitowej w rozwoju neofobii pokarmowej u dzieci z genetycznie uwarunkowaną nadwrażliwością na smak gorzki; kierownik projektu: lek. med Anna Wiernicka, 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.
 • UMO-2018/31/B/NZ5/02735 – Odpowiedź immunologiczna a skład mikrobioty jelitowej u dzieci z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby i nadciśnieniem tętniczym pierwotnym, kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Piotr Socha, 21.06.2019 r. – 20.06.2022 r.
 • RG1/2014 – Ocena tolerancji i bezpieczeństwa wczesnego żywienia enteralnego u dzieci po założeniu gastrostomii odżywczej metodą endoskopową, kierownik projektu: prof. dr hab. n med. Jarosław Kierkuś, 01.12.2014 r.-29.12.2017 r.
 • FEEDING STUDY – PR 12/2013/Z, Ocena skuteczności edukacyjnej interwencji z zakresu karmienia dziecka w wieku niemowlęcym dla rozwoju zdrowych nawyków żywieniowych oraz zapobiegania zaburzeniom karmienia i zaburzeniom odżywiania w późniejszych latach życia, kierownik projektu: lek. med. Małgorzata Matuszczyk, 01.01.2014 r. – 31.12.2015 r.
 • ChilSFree Sample – Monitorowanie stanu układu immunologicznego u dzieci po przeszczepie wątroby w poszukiwaniu markerów nadmiernej lub niedostatecznej immunosupresji. Wieloośrodkowe, otwarte, prospektywne badanie obserwacyjne u dzieci z bezsterydową immunosupresją po przeszczepie wątroby: – Próba ChilSFree, kierownik projektu: prof. dr hab. n med. Joanna Pawłowska, 01.01.2013 r. – 01.11.2015 r.

Wybrane członkostwa

 • ERN RARE LIVER, EPGHAN
 • Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
 • Experimental & Clinical Hepatology
 • European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN)
 • Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
 • Gastroenterologia Praktyczna
 • Standardy Medyczne Pediatria
 • Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
 • Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
 • European Pancreatic Club (EPC)
 • International Association of Pancreatology (IAP)

Awanse Naukowe w 2019 r.

Stopień doktora

lek. Marcin Osiecki, Tytuł pracy doktorskiej:  Ocena skuteczności leczenia cyklosporyną A we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz autoimmunizacyjnym zapaleniu wątroby u dzieci w materiale IPCZD

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Kierkuś, Promotor pomocniczy: dr n. med. Maciej Dądalski