Analiza Bibliometryczna Publikacji Pracowników

Analiza bibliometryczna wykonywana jest na zamówienie w oparciu o Bazę Bibliograficzną Publikacji Pracowników IPCZD na potrzeby ocen indywidualnych: awanse, granty, konkursy oraz procedury Rady Doskonałości Naukowej. Przed zamówieniem analizy należy sprawdzić kompletność swojego dorobku i dostarczyć brakujące publikacje do Biblioteki i Informacji Naukowej.

http://bibliografia.czd.pl/bib/index.html