Analiza Bibliometryczna Publikacji Pracowników

Analiza bibliometryczna wykonywana jest na zamówienie. Analizę wykonuję się na potrzeby ocen indywidualnych: awanse, granty, procedury Centralnej Komisji, konkursy, w oparciu o bazę bibliograficzną publikacji pracowników IPCZD. Przed zamówieniem analizy należy sprawdzić kompletność swojego dorobku i dostarczyć brakujące publikacje do Biblioteki i Informacji Naukowej.

http://archiwum.czd.pl/~expertus/