Dorota Jarzębicka

tytuł naukowy: dr n.med.

Stanowisko naukowe: asystent

Jednostka organizacyjna: Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii/Oddział Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii

OrcID No: 0000-0002-3977-7541

Krótka biografia:

  • od 2013 r. asystent w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Żywieniowych i Pediatrii
  • uzyskanie kilku nagród dla Młodych Naukowców za prace z zakresu chorób zapalnych jelit czy zaparcia czynnościowego stolca
  • autor i współautor 26 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych
  • w 2018 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych
  • członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

  • specjalizacja z pediatrii.
  • inne kwalifikacje zawodowe: zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego, hepatologia, biopsje wątroby, choroby zapalne jelit

Zainteresowania badawcze:

  • prace badawcze i kliniczne poświęcone przede wszystkim zaburzeniom czynnościowym przewodu pokarmowego, achalazji przełyku, chorobom zapalnym jelit, powikłaniom po transplantacji wątroby.

Kontakt:

e-mail: d.jarzebicka@ipczd.pl