Aneta Kotowska

tytuł naukowy: mgr

Stanowisko naukowe: asystent

Jednostka organizacyjna: Zakład Zdrowia Publicznego

OrcID No: 0000-0003-3289-2878

Krótka biografia:

 • asystent w Zakładzie Zdrowia Publicznego w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) w Warszawie
 • udział w ogólnopolskich reprezentatywnych badaniach OLAF PL0080 (EEA and Norway Grants, MNiSW, 2007-2010) i OLA NR13 0002 06 (NCBR, 2009-2012), w których opracowano normy ciśnienia tętniczego dla dzieci i młodzieży w Polsce
 • uczestnictwo w projekcie edukacyjnym „Zachowaj Równowagę” KIK-34 (2012-2016) w zakresie edukacji i podnoszenia świadomości wśród kobiet w ciąży i matek karmiących oraz projekcie unijnym TOYBOX (2012-2013), którego ogólnym celem było określenie kluczowych zachowań związanych z otyłością we wczesnym dzieciństwie i najlepszych praktyk w zakresie zmiany tych zachowań
 • w przeszłości główny wykonawca w 2 zadaniach badawczych służących rozwojowi młodych naukowców w zakresie: a) metod statystycznych dla opracowania wartości referencyjnych ciśnienia krwi M7/13 (2013-2014) oraz b) analizy zgonów M10/14 (2014-2016)
 • udział w realizacji 2 ogólnopolskich projektów Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) dotyczących przeprowadzenia kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci i młodzieży w Polsce (2017-2020)
 • autor i współautor 41 publikacji (19 w PubMed)

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • zdrowie publiczne, dietetyka
 • inne kwalifikacje zawodowe: żywienie dzieci i młodzieży, statystyka, metodologia badań naukowych, zarządzanie i ewaluacja projektów

Zainteresowania badawcze:

 • epidemiologia nadwagi i otyłości
 • normy rozwojowe
 • normy ciśnienia tętniczego
 • analiza przyczyn zgonów i trendów umieralności
 • wpływ czynników socjoekonomicznych na zdrowie, sposób żywienia i stanu odżywienia dzieci i młodzieży

Kontakt:

e-mail: a.kotowska@ipczd.pl