Agnieszka Karkucińska-Więckowska

tytuł naukowy: dr n. med.

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Zakład Patologii, Pracownia Onkopatologii i Biostruktury Medycznej

OrcID No: 0000-0003-4936-1571

Krótka biografia:

  • adiunktem w Zakładzie Patologii IPCZD z tytułem diagnosty laboratoryjnego
  • współautorka 32 publikacji naukowych (indeksowanych w pubmed), 4 rozdziałów w książkach

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

  • biolog i analityk medyczny

Zainteresowania badawcze:

  • prace badawcze dotyczące głównie udziału stresu oksydacyjnego w patomechanizmie chorób mitochondrialnych, diagnostyki dystrofii mięśniowych i diagnostyki immunohistochemicznej nowotworów OUN

Kontakt:

e-mail: a.karkucinska-wieckowska@ipczd.pl