Hor Ismail

Tytuł naukowy: dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów

OrcID No: 0000-0002-3577-4757

Krótka biografia:

 • specjalista chirurgii dziecięcej oraz transplantologii klinicznej
 • zastępca kierownika Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
 • członek m.in. Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Europejskiego Towarzystwa Transplantacyjnego  i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologów Dziecięcych i Żywienia
 • autor 63 pełnotekstowych publikacji, w tym 23 z IF
 • autor 6 monografii oraz współautor 7 monografii z zakresu chirurgii dziecięcej i transplantacji wątroby
 • uczestnictwo w pierwszych przeszczepieniach wątroby, wielonarządowych wątroby i jelita, wątroby i nerki w Polsce oraz przeszczepieniu wątroby od żywego dawcy
 • rozwinięcie chirurgii laparoskopowej u dzieci, operacyjnego leczenia choroby Crohna metodą klasyczną i laparoskopową
 • chirurgia wątroby, w tym nie anatomiczne resekcje u dzieci

Zainteresowania badawcze:

 • chirurgia transplantacji wątroby i nerki
 • przeszczepienie wątroby w ostrej niewydolności wątroby
 • pierwotne nowotwory wątroby strategia postępowania i rola transplantacji wątroby w nieresekcyjnych guzach wątroby
 • leczenie chirurgiczne cholestaz niemowlęcych
 • choroba Hirschsprunga
 • choroba Crohna i inne zaburzenia motoryki jelit

Kontakt:

e-mail: h.ismail@ipczd.pl