Klinika Kardiochirurgii

Leczenie pełnego zakresu wad wrodzonych serca u noworodków, niemowląt i dzieci starszych, w tym zwłaszcza wieloetapowe leczenie chirurgiczne najbardziej złożonych wad wrodzonych serca z grupy czynnościowo pojedynczej komory. Mechaniczne wspomaganie krążenia przy pomocy sztucznych komór serca.

Pracownicy naukowi

  • prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Kansy
  • dr hab. n. med. Piotr Burczyński     
  • dr hab. n. med. Radosław Jaworski 

Kierunki badań

Choroby rzadkie

  • Analiza i ocena wyników leczenia wad wrodzonych u noworodków i dzieci. Badania epidemiologiczne i statystyczne na podstawie dużej  populacji międzynarodowej danych zgromadzonych w Europejskiej Bazie Danych  Operacji  Serca u Dzieci (ECHSA).
  • Jakość życia u dzieci po operacji typu Fontana. Badania krajowe, wieloośrodkowe dotyczące populacji dzieci po operacji typu Fontana oceniające wyniki odległe. Stworzenie polskiego  rejestru pacjentów po operacji typu Fontana.
  • Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych (TAPVD). Ocena wyników  odległych w polskiej populacji wieloośrodkowej u dzieci po operacji TAPVD.

Wybrane projekty realizowane od 2013 roku

Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznej Kardiochirurgicznych Ministerstwa Zdrowia

Wybrane członkostwa

  • American Association for Thoracic Surgery
  • Congenital Heart Surgeon’s Society (USA) –  prof. Bohdan Maruszewski członkostwo honorowe
  • European Congenital Heart Surgeon’s Association – prof. Bohdan Maruszewski członkostwo honorowe

Awanse Naukowe w 2019 roku