Klinika Kardiochirurgii

Klinika Kardiochirurgii zajmuje się leczeniem pełnego zakresu wad wrodzonych serca u noworodków, niemowląt i  dzieci starszych, w tym zwłaszcza wieloetapowym leczeniem chirurgicznym najbardziej złożonych wad wrodzonych serca z grupy czynnościowo pojedynczej komory.

 

Działalność kliniczna 

  • wykonywanie pierwszych etapów leczenia Zespołu Hypoplazji Lewego Serca (HLHS) tj operacji Norwooda (ok. 25 – 30/rocznie) i zabiegów hybrydowych
  • posiadanie istotneo doświadczenia w leczeniu skrajnej niewydolności serca u dzieci przy pomocy mechanicznego wspomagania krążenia, czyli sztucznych komór serca (pacjenci w każdym wieku)
  •  jedne z dwóch ośrodków akredytowanych przez Ministra Zdrowia do przeszczepiania serca u dzieci
  • prowadzeniem pacjentów po przeszczepie serca
  • posiadanie własnego Kriobanku Homogennych Zastawek Serca,  który mieści się obecnie w nowej siedzibie w IPCZD i jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt służący do pobierania, przechowywania i przygotowywania do implantacji allogennych zastawek serca, naczyń oraz osierdzia. W Banku stosowane są najnowocześniejsze metody krioprezerwacji tkanek. Do chwili obecnej Bank wydał do zastosowania  klinicznego 1844 allografty. Zostały one użyte w  czasie operacji wad wrodzonych serca u 760  pacjentów IPCZD oraz u 1566 operowanych w innych ośrodkach kardiochirurgii, w tym zagranicznych.

Działalność naukowa

  • siedziba Europejskiej Bazy Danych o operacjach serca u dzieci, ECHSA Congenital Database, którą kieruje prof. Bohdan Maruszewski  (echsacongenitaldb.org); w bazie zgromadzone są dane o ponad 250 tys. operacji wad wrodzonych serca wykonanych w Europie i na świecie – na ich podstawie opublikowano  szereg badań naukowych, których autorami są  pracownicy Klinki (prof. B. Maruszewski, dr hab. A. Kansy) w licznych czasopismach międzynarodowych, głównie amerykańskich.
  • siedziba Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych, którym kieruje prof. dr hab. B. Maruszewski – rejestr służy do analizy wyników i jakości leczenia we wszystkich ośrodkach kardiochirurgii dla dorosłych i dzieci w Polsce
  • prowadzenie od kilkunastu lat 2 kursów CMKP dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie kardiochirurgii
  • Visiting Profesorowie Kliniki Kardiochirurgii IPCZD to najwybitniejsi zagraniczni kardiochirurdzy dziecięcy: prof. Martin Elliott, prof. Marshall Jacobs, prof. Jeffrey Jacobs, prof. Jose Fragata oraz prof. Rudolf Mair.
  • Kierownik Kliniki Prof. Bohdan Maruszewski – Prezydent Europejskiego Towarzystwa  Kardiochirurgów Dziecięcych (ECHSA), Prezes Stowarzyszenia „Klub Kardiochirurgów Polskich” oraz członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.