Irena Jankowska

tytuł naukowy: prof. dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe: profesor

Jednostka organizacyjna: Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii

OrcID No: 0000-0001-6847-9570

Krótka biografia:

 • profesor pediatrii i gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Żywieniowych i Pediatrii oraz kierownikiem Poradni Chorób i Transplantacji Wątroby
 • dwukrotnie przewodnicząca Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
 • aktualnie sekretarz Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
 • w przeszłości skarbnik Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia Dzieci
 • certyfikat hepatologa
 • publikacja ponad 330  recenzowanych artykułów (ok 100 indeksowanych w pubmed)
 • autor kilkudziesięciu rozdziałów w książkach

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • specjalizacja z pediatrii IIst, z gastroenterologii, gastroenterologii dziecięcej, transplantologii klinicznej
 • certyfikat hepatologa
 • biopsje wątroby
 • GCP
 • metodologia badań naukowych

Zainteresowania badawcze:

 • rzadkie choroby wątroby uwarunkowane genetycznie jak uszkodzenie wątroby u dzieci z postępującą rodzinną cholestazą wewnątrzwątrobową, zespołem Alagille’a, mukowiscidoza, niedoborem alfa-1-antytrypsyny, ch. Wilsona
 • innym schorzenia wątroby w tym miedzy innymi stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych, autoimmunologicznym zapaleniem wątroby, kamicą pęcherzyka żółciowego oraz zmianom ogniskowym w wątrobie typu FNH czy ciliopatiom
 • żywienie w hepatologii i gastroenterologii
 • schorzenia prowadzące do wystąpienia ostrej niewydolności wątroby w tym miedzy innymi zatrucie muchomorem sromotnikowym czy cytopatie mitochondrialne
 • przygotowywanie dzieci do przeszczepienia wątroby (poprzez zapobieganie i leczenie powikłań marskości wątroby, odpowiednie żywienie czy szczepienia)
 • prowadzenie pacjentów po przeszczepieniu wątroby

Kontakt:

e-mail: i.jankowska@ipczd.pl