Szkolenie praktyczne w zakresie podstawowym

Podczas szkolenia praktycznego w pracowni dziecięcej kardiologii interwencyjnej uczestnicy będą uczestniczyć w zabiegach wykonywanych u pacjentów ośrodka szkolącego w charakterze obserwatorów lub asysty (przewiduje się udział w 50 zabiegach). Uczestnicy będą uczestniczyć w jednym zabiegu w ciągu dnia. Pozostały czas poświęcony będzie innym formom szkolenia praktycznego.

Podczas szkolenia wykorzystywane będą techniki symulacji medycznej w oparciu o analizę przypadków pacjentów pod kątem możliwych scenariuszy kwalifikacji do zabiegu, jego przebiegu i możliwych powikłań, efektu zabiegu i postępowania pozabiegowego. W miarę dostępności wykorzystywane będą modele wytworzone techniką druku trójwymiarowego oraz przykładowy sprzęt zabiegowy zakupiony w ramach projektu. Zakłada się, że zakres działań w oparciu o techniki symulacji medycznej obejmie nie mniej niż 50% czasu spędzonego podczas szkolenia.

Z uwagi na narażenie na promieniowanie jonizujące kobiety będące w ciąży oraz osoby z innymi czasowymi przeciwwskazaniami do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące będą mogły dokończyć udział w szkoleniu po jej zakończeniu w przypadku braku innych przeciwwskazań medycznych.

Od uczestników wymagane będzie uzyskanie odpowiedniego certyfikatu ochrony radiologicznej pacjenta wydanego przez uprawnioną instytucję certyfikującą.

Ramowy program kursu “Morfologia układu sercowo-naczyniowego i jego wad rozwojowych dla kardiologów interwencyjnych”

Dzień 1 – 3 godziny dydaktyczne wykładów

1. Embriologia układu sercowo-naczyniowego 30 min
2. Anatomia układu sercowo-naczyniowego z uwzględnieniem zasad sekwencyjnej analizy segmentalnej 45 min
3. Wady rozwojowe spływu naczyń żylnych systemowych i płucnych 15 min
4. Wady przegród serca 30 min
5. Wady łuku aorty i dużych tętnic 15 min

Część praktyczna: 6 godzin dydaktycznych

Dzień 2 – 3 godziny dydaktyczne wykładów

6. Wady lewej części serca 30 min
7. Wady prawej części serca 15 min
8. Wady drogi odpływu 30 min
9. Wady z grupy serca czynnościowo jednokomorowego 15 min
10. Złożone wady układu sercowo-naczyniowego z nieprawidłowym układem segmentalnym 15 min
11. Anatomia układu przewodzącego w wadach wrodzonych serca 15 min

Część praktyczna: 6 godzin dydaktycznych

Kierownik kursu: lek. med. Adam Koleśnik

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Centrum_symulacji_kardio_logo-1024x132.jpg