Piotr Czubkowski

tytuł naukowy: dr n.med.

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Poradnia Chorób i Transplantacji Wątroby

OrcID No: 0000-0002-0332-5703

Krótka biografia:

 • od 1999 praca w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii,, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
 • w 2001 roku stypendium na UCSF (University of California San Francisco), Liver Center Laboratory, San Francisco General Hospital; Praca nad wykryciem nowych mutacji oraz korelacja fenotyp-genotyp u pacjentów z PFIC
 • w 2003 stypendium w ramach programu Unii Europejskiej PERFECT, King’s College Hospital, Londyn. Paediatric Liver Unit, Mountbatten Ward
 • w 2009 roku praca w Birmingham Children’s Hospital, Liver Unit na stanowisku młodszego konsultanta
 • od 2015 roku członek Hepatology Committee ESPGHAN
 • w 2018 roku organizator Hepatology Summer School ESPGHAN w Serocku

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • pediatria
 • transplantologia kliniczna
 • gastrologia
 • gastrologia dziecięca

Osiągnięcia naukowe:

 • stopień doktora nauk medycznych, z wyróżnieniem. Temat pracy: „Ocena wartości czynników prognostycznych u dzieci z niedrożnością dróg żółciowych” 

Zainteresowania badawcze:

 • atresia dróg żółciowych
 • postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa
 • powikłania sercowo-naczyniowe po transplantacji wątroby

Kontakt:

e-mail: p.czubkowski@ipczd.pl