Joanna Trubicka

Tytuł naukowy: dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe: profesor

Jednostka organizacyjna: Zakład Patologii/Pracownia Onkopatologii i Biostruktury Medycznej

OrcID No: 0000-0002-9848-3674

Krótka biografia:

 • od 2016 – Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Zakład Patologii, Pracownia Onkopatologii i Biostruktury Medycznej – adiunkt
 • 2010-2016 – Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Zakład Genetyki Medycznej – adiunkt
 • 2008 – Doktor nauk medycznych z zakresie biologii medycznej, Pomorska Akademia Medyczna, Wydział Lekarski,
 • 2002-2010 – Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin, Zakład Genetyki i Patomorfologii, staż i wolontariat, studia doktoranckie, specjalista w grupie naukowo-technicznej, członek zespołu badawczego, wykładowca na I Wydziale Lekarskim PUM
 • 2002 -Magister biologii, specjalność: biologia molekularna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • 2016 – Diagnosta laboratoryjny, studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Farmaceutyczny,
 • 12.2013 – Klinika Charité, Instytut Medizinische Genetik und Humangenetik, Berlin, Zakład Genetyki Medycznej
 • 2008 – International Agency for Research on Cancer, Lyon, Francja, stypendium w ramach programu Mari Curie nr MTKD-CT-2004-510114, udział w projekcie pt.: “Identification of new cancer susceptibility genes by linkage analyses in Polish families with aggregation of breast or colorectal cancers”

Zainteresowania badawcze:

 • podłoże molekularne nowotworów ośrodkowego układu nerwowego występujących u dzieci (w zakresie zmian somatycznych i germinalnych)
 • diagnostyka molekularna nowotworów litych występujących u dzieci (w zakresie zmian somatycznych i germinalnych)
 • podłoże molekularne padaczki związanej ze stwardnieniem guzowatym i dysplazją korową
 • markery molekularne na poziomie zmian nukleotydowych oraz aberracji chromosomowych w chłoniakach limfoblastycznych u dzieci
 • podłoże molekularne chorób mitochondrialnych i metabolicznych u dzieci
 • genetyczna predyspozycja do raka nerki, piersi, jelita grubego i płuc

Kontakt:

e-mail: j.trubicka@ipczd.pl