Anna Świąder-Leśniak

Tytuł naukowy: mgr biologii

Stanowisko naukowe: asystent

Jednostka organizacyjna: Pracownia Antropologii

OrcID No: 0000-0001-5935-4442

Krótka biografia:

  • asystent w Pracowni Antropologii w Instytucie „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
  • udział w projektach naukowych m.in. Etiopatogeneza zespołu Silvera i Russella: Badania kliniczne i molekularne 2853/B/P01/2010/39 (MNiSW, NCN), OLAF (EEA&Norway Grants), OLA (NCBiR), ToyBox (7 Program Ramowy EU) oraz w 2 projektach finansowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia (cel operacyjny 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa)
  • autor i współautor publikacji naukowych

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

  • mgr biologii (specjalizacja antropologia) – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • studium Pedagogiczne – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • studia podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, Centrum Nauk Sądowych, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania badawcze:

  • rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, zespół Silvera i Russella, dziecięce choroby cywilizacyjne

Kontakt:

e-mail: a.swiader-lesniak@ipczd.pl