Maciej Pronicki

tytuł naukowy: dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe: profesor instytutu

Jednostka organizacyjna: Zakład Patologii

OrcID No: 0000-0002-5589-0456

Krótka biografia:

  • dyplom lekarza uzyskał w roku 1987
  • kierownik Zakładu Patologii od roku 2005

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

  • specjalista patomorfolog od 1993 roku

Zainteresowania badawcze:

  • patologia dziecięca ogólna
  • choroby mitochondrialne u dzieci
  • kardiopatologia
  • patologia chorób wątroby

Kontakt:

e-mail: m.pronicki@ipczd.pl