Barbara Piątosa

tytuł naukowy: dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe: profesor instytutu

Jednostka organizacyjna: Pracownia Zgodności Tkankowej

OrcID No:0000-0001-8949-047X

Krótka biografia:

  • 1974-1979 – Studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, magister biologii w zakresie mikrobiologii
  • 1979 – Pracownia Zgodności Tkankowej Centrum Zdrowia Dziecka Children’s Memorial Health Institute
  • 1989 – Doktorat na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • 2018 – Habilitacja na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

  • 2007 – Specjalizacja Laboratoryjna Immunologia Medyczna
  • 2016 – Specjalista w Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

Zainteresowania badawcze:

  • immunologia transplantacyjna
  • pierwotne niedobory odporności
  • cytometria przepływowa

Kontakt:

e-mail: b.piatosa@ipczd.pl