Edyta Szymańska

tytuł naukowy: dr n.med

Stanowisko naukowe: asystent

Jednostka organizacyjna: Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii

OrcID No: 0000-0002-5472-531X

Krótka biografia:

  • asystent naukowy w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Żywieniowych i Pediatrii w Instytucie Zdrowia Dziecka (CMHI) w Warszawie, który jest referencyjnym  szpitalem pediatrycznym dla Polski
  • członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia Dzieci
  • członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
  • członek European Crohn’s and Colitis Organization (ECCO)
  • publikacja 66 recenzowanych artykułów
  • współautorka 2 konsensusów (ok 21 indeksowanych w pubmed)

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

  • ukończenie programu specjalizacyjnego z pediatrii
  • inne kwalifikacje zawodowe: 2 stypendia zagraniczne: Paryż, Francja- Szpital Neckera/ Floryda, USA- Szpital Uniwersytecki w Gainsville, GCP,

Zainteresowania badawcze:

  • gastroenterologia dziecięca, w szczególności  nieswoiste choroby zapalne jelit (IBD) i terapia biologiczna
  • wrodzone wady metabolizmu, zwłaszcza glikogenozy wątrobowe

Kontakt:

e-mail: edyta.szymanska@ipczd.pl