Jarosław Kierkuś

tytuł naukowy: prof. dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe: profesor

Jednostka organizacyjna: Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii

OrcID No: 0000-0003-2272-1581

Krótka biografia:

  • profesor pediatrii i gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Żywieniowych i Pediatrii w Instytucie Zdrowia Dziecka (CMHI) w Warszawie, który jest referencyjnym  szpitalem pediatrycznym dla Polski.
  • członek komitetu P-ECCO (2016-2019)
  • w przeszłości członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiZD
  • członek zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci (PTZKD 2019-2023)
  • publikacja ponad 200 recenzowanych artykułów

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

  • specjalizacja z pediatrii IIst, z gastroenterologii, gastroenterologii dziecięcej
  • inne kwalifikacje zawodowe: żywienie kliczne, żywienie enteralne, żywienie pozajelitowe, GCP, metodologia badań naukowych

Zainteresowania badawcze:

  • prace badawcze i kliniczne poświęcone przede wszystkim nieswoistym zapaleniom jelit, żywieniu klinicznemu, chorobie trzustki, chorobie refluksowej

Kontakt:

e-mail: j.kierkus@ipczd.pl