Katarzyna Popińska

tytuł naukowy: dr n.med.

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych/ Oddział Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych

OrcID No: 0000-0002-0420-8277

Krótka biografia:

  • adiunkt w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych
  • członek zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci w latach 2011-2018
  • autor i współautor licznych publikacji naukowych na temat biegunki przewlekłej, leczenia żywieniowego dzieci

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

  • specjalizacja z pediatrii IIst
  • inne kwalifikacje zawodowe: leczenie żywieniowe, żywienie pozajelitowe, żywienie enteralne, domowe żywienie pozajelitowe i dojelitowe

Zainteresowania badawcze:

  • biegunka przewlekła niemowląt i małych dzieci
  • zapobieganie i leczenie powikłań leczenia żywieniowego

Kontakt:

e-mail: k.popinska@ipczd.pl