Sylwia Szymańska

tytuł naukowy: dr. n. med.

Stanowisko naukowe: asystent

Jednostka organizacyjna: Zakład Patologii

OrcID No: 0000-0001-9624-9780

Krótka biografia:

 • asystent naukowy w Zakładzie Patologii w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie”
 • w styczniu 2014 r rozpoczęcie specjalizacji z patomorfologii w Centrum Onkologii –Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • od 2013 roku członek Polskiego Towarzystwa Patologów
 • od 2016 roku członek Association for the European Cardiovascular Pathology (AECVP)
 • głównym wykonawca dwóch wewnętrznych grantów IPCZD dla młodych naukowców pt. “ Badania immunomorfologiczne i proteomiczne w diagnostyce i różnicowaniu dystrofii obręczowo- kończynowych– opracowanie i wdrożenie metod wykrywania deficytów białek błony komórkowej i jądrowej miocytów”oraz „Etiogeneza i diagnostyka zaburzeń  motoryki przewodu pokarmowego u dzieci. Próba zwiększenia patomorfologicznych możliwości diagnostycznych”
 • obecnie główny badacz zadania wewnętrznego IPCZD służącego rozwojowi młodych naukowców pt. „Ekspresja tkankowa liganda dla receptora programowanej śmierci 1 (PDL-1) w biopsjach endomiokardialnych pacjentów po przeszczepieniu serca – związek z odrzucaniem allograftu”
 • współautorka ponad 60 artykułów oryginalnych i poglądowych, w tym 10 opublikowanych w czasopismach z listy Filadelfijskiej
 • ukończenie trzech staży zagranicznych – w Padwie, Lozannie i Londynie

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • w trakcie specjalizacji z patomorfologii

Zainteresowania badawcze:

 • patologia narządów przeszczepionych, ze szczególnym uwzględnieniem serca i wątroby
 • współpraca w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (jako członek zespołu)

Kontakt:

e-mail: s.szymanska@ipczd.pl